Luật Quản lý thuế sửa đổi dưới góc nhìn của đại lý thuế

(TCT online) - Đại lý thuế (ĐLT) là một định chế pháp luật được qui định trong Luật Quản lý thuế từ năm 2007. Tuy nhiên, phải đến năm 2011, khi có hệ thống biểu mẫu, quy định dấu và chữ ký của ĐLT thì các DN cung cấp dịch vụ ĐLT mới chính thức hoạt động. 
 

Luận giải ý nghĩa của quy định chuyển hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai

(TCT online) - Liên quan đến mức thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Luật Quản lý thuế năm 2019 sửa đổi bổ sung quy định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của DN siêu nhỏ, thì nộp thuế theo phương pháp kê khai. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Tạp chí Thuế đã có cuộc trao đổi với PGS, TS Nguyễn Thị Thanh Hoài, Phó trưởng Khoa Thuế và hải quan, Học viện Tài chính. 

Cụ thể hoá quy định về đăng ký thuế lần đầu

(TCT online) - Cùng với việc sửa đổi một số điều hướng tới quy trình khai, nộp thuế đơn giản hơn, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung quy định về đăng ký thuế lần đầu, nêu rõ các yêu cầu cần có để giúp minh bạch hóa công tác đăng ký thuế, thực hiện thống nhất trong nội bộ cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan.

Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử đề xuất từ doanh nghiệp

(TCT online) - Mặc dù, cơ quan thuế các cấp đã quan tâm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo tinh thần Nghị định 119/NĐ-CP (NĐ119) của Chính phủ, nhưng quá trình thực hiện vẫn phát sinh một số vướng mắc. Đây là cơ sở để ngành thuế nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời chủ động đề xuất một số giải pháp để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bổ sung ưu đãi về thuế và đất đai để thu hút DN tham gia cung cấp dịch vụ công

(TCT online) - Theo đánh giá của Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài  chính), cùng với các ưu đãi về đất đai, tín dụng, thì chính sách miễn, giảm thuế đã góp phần thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia vào việc cung cấp dịch vụ công.

Cộng hòa Liên bang Đức phát huy hiệu quả vai trò đại lý thuế

(TCT online) - Hoạt động đại lý thuế (ĐLT) ở Việt Nam được quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2006. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay cả nước có 567 DN làm ĐLT, trong đó gần 80% hoạt động trên địa bàn Hà Nội và TP HCM. 

Sửa đổi các quy định về phí và lệ phí theo hướng tập trung quản lý nguồn thu ngân sách

(TCT online) - Quan điểm này đươc Bộ Tài chính đưa ra tại tờ trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.