Đại hội Chi bộ Tạp chí Thuế nhiệm kỳ 2020-2022

(TCT Online) - Chiều 22/7, Chi bộ Tạp chí Thuế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo trình bày tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2017-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, bám sát tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn được giao, Chi bộ Tạp chí Thuế đã chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Theo đó, đối với nhiệm vụ tuyên truyền, truyền tải thông tin, Tạp chí Thuế đã nỗ lực phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy của cộng đồng DN và cán bộ ngành thuế, mỗi năm đảm bảo hoàn thành 12-15 chương trình tuyên truyền lớn, bám sát các sự kiện chính trị và hoạt động nổi bật của ngành. Các thông tin của ngành thuế được Tạp chí thuế truyền tải đến với độc giả và người quan tâm lĩnh vực NSNN qua 4 hình thức ấn phẩm, bao gồm: Tạp chí Thuế tiếng Việt phát hành hàng tuần; Tạp chí Thuế tiếng Anh phát hành hàng tháng; TapchiThue Online phát hành hàng giờ và sách tập hợp văn bản pháp luật thuế. 

Trong công tác phát hành, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Tạp chí Thuế vẫn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin hướng đến cộng đồng DN, cũng như chủ động triển khai chiến lược thu hút khách hàng mới và mở rộng diện phát hành. Ngoài nhiệm vụ chính trong việc xuất bản tạp chí và sách, Tạp chí Thuế đã chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Cụ thể là đã phối hợp với Cục Thuế Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… xây dựng nhiều chuyên trang tuyên truyền mang tính chuyên biệt; tham gia các hội thảo chuyên đề với các vụ/đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã triển khai, quán triệt kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII), các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Bộ Tài chính và Đảng uỷ CQ Tổng cục Thuế, đảm bảo việc học tập, quán triệt tới toàn thể cán bộ đảng viên. Đồng thời, tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhận thức rõ tình hình, giữ vững lập trường, quan điểm cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. 

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo văn bản hướng dẫn của cấp trên vào nội dung sinh hoạt Đảng định kỳ. Triển khai thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên đề, chủ đề năm 2017, 2018, 2019 gắn với việc giới thiệu những câu chuyện, việc làm cụ thể của Bác vào nội dung sinh hoạt chính trị hàng tháng của Chi bộ để đảng viên thảo luận, suy nghĩ và liên hệ với bản thân. Chi bộ cũng đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong Đảng hiện nay, Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh; vững về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để có đủ năng lực hoàn thành và hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao của người cán bộ đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được Chi bộ quan tâm và đạt kết quả tốt.

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Tạp chí Thuế phấn đấu hằng năm, Chi bộ đựợc đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; trong nhiệm kỳ phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Để đạt được những mục tiêu đặt ra, Chi bộ Tạp chí Thuế sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên Tạp chí Thuế, góp phần phát huy và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tham mưu giúp Tổng cục xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Đồng thời, tiếp tục quán triệt triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Giáo dục đạo đức cách mạng, phẩm chất lối sống cho đảng viên, nói và làm theo nghị quyết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tào Hoàng Anh, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Tạp chí Thuế đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức tuyên truyền nội dung thông tin phong phú đến độc giả. Trong giai đoạn 2020-2022, khi nền kinh tế nói chung và các cơ quan báo chí nói riêng vẫn còn chịu nhiều tác động bởi dịch Covid-19, Chi bộ Tạp chí Thuế tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nghiên cứu, nắm bắt những vấn đề mới phát sinh, đề ra giải pháp vượt qua khó khăn. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Tổng cục Thuế kiện toàn công tác nhân sự, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của chi bộ.

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Chi ủy Tạp chí Thuế nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 2 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế. 

HH