Văn phòng Đảng uỷ-Công đoàn đảm nhiệm tốt khối lượng lớn công việc

(TCT Online) - Sáng 21/7, Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ-Công đoàn đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Báo cáo tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2017-2020, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Thuế, cùng với sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể đảng viên và công chức, Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ-Công đoàn đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với đặc thù là chi bộ có ít đảng viên so với các chi bộ khác tại cơ quan Tổng cục thuế, nhưng lại có đông đảng viên nhất (100%); đồng thời, các đảng viên trong Chi bộ được đào tạo cơ bản và một số đã trải qua nhiều vị trí công tác nên có trình độ chuyên môn cao, nên việc triển khai công tác Đảng và công tác chính quyền đảm bảo tiến độ nhanh và sự đồng thuận cao. 

Theo quy định của Đảng, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn chỉ có Bí thư chi bộ, không có Phó bí thư, số lượng đảng viên ít, tuy nhiên, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn đã hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tham mưu cho Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế trong công tác Đảng kịp thời, đúng quy định; tham mưu công tác Công đoàn đối với Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế được kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công chức. Cùng với đó, triển khai các công việc chuyên môn khác theo chương trình công tác của Tổng cục và phân công của lãnh đạo. 

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chi bộ luôn coi lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng là công tác quan trọng hàng đầu. Từ đó, chú trọng bồi dưỡng rèn luyện chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng thông qua việc động viên kịp thời để đảng viên, quần chúng yên tâm công tác, cống hiến cho tổ chức; giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt.

Ngoài ra, tuy mới thành lập, nhưng toàn bộ đảng viên trong Chi bộ đã dự hội nghị và nghe phổ biến Nghị quyết Hội nghị trung ương 10, Khóa XII của Đảng; quán triệt, phổ biến Nghị quyết TW4, TW5-Khóa XII. Cùng với đó, công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng được Chi bộ thực hiện tốt.

Đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ-Công đoàn quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Đảng uỷ-Công đoàn tham mưu cho Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế trong công tác đảng, đặc biệt là triển khai, tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cho Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế trong công tác công đoàn kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công chức và triển khai các công việc chuyên môn khác. 

Trong công tác xây dựng đảng, Chi bộ tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho tất cả các đảng viên trong Chi bộ để củng cố và nâng cao ý thức về tư tưởng đạo đức, xây dựng cho bản thân lối sống lành mạnh, có trình độ chuyên môn và năng lực. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các nghị quyết của Hội nghị TW 4, 5, 6, 7, 8 tới toàn thể Đảng viên trong Chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đảng viên, quần chúng chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật cán bộ công chức; quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh 10 điều kỷ luật ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-TCT ngày 11/6/2013.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu 100% đảng viên của Chi bộ đạt đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các năm của nhiệm kỳ 2020-2022; Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, phối hợp các đơn vị có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền để trao quyền trên cơ sở cho Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế (với lực lượng gần 550 đảng viên); đồng thời kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn thực sự chuyên nghiệp, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, Đảng viên và tạo nguồn cho công tác phát triển đảng. 

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí  Vũ Xuân Bách, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng Uỷ cơ quan Tổng cục Thuế nêu rõ, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn có thuận lợi là hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng cục Thuế và 100% cán bộ là đảng viên, tuy nhiên vượt qua khó khăn là nhân sự hiện tại của Văn phòng ít và chưa được kiện toàn đầy đủ, Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị thực hiện khối lượng lớn công việc liên quan đến công tác đảng và công đoàn, đặc biệt là triển khai, tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ các cấp các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở những kết quả Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ-Công đoàn đã đạt được trong giai đoạn 2017-2020, đồng chí Vũ Xuân Bách đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các năm của nhiệm kỳ mới. 

Do đang trong giai đoạn kiện toàn nhân sự nên Đại hội không tiến hành bầu cấp uỷ. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế với 2 đại biểu chính thức. 

Minh Huệ