Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2022

(TCT Online)- Chiều 20/7, Đại hội Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra, Chi uỷ Chi bộ và lãnh đạo Văn phòng đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Cụ thể, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi uỷ, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý văn thư, lưu trữ tại các vụ, đơn vị; quản lý con dấu và in ấn, sao chụp văn bản, tài liệu. 

 

Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Đây là lĩnh vực hoàn toàn mới nhưng đã được Chi bộ Văn phòng kịp thời nắm bắt, chỉ đạo triển khai và đạt kết quả tích cực. Từ tháng 4/2018 đến nay đã kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính thuế thống nhất trong toàn ngành; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các vụ, đơn vị thực thi đơn giản hoá 25 thủ tục hành chính thuế; điện tử hoá 66/140 thủ tục hành chính thuế lên mức độ 3, 4, nâng số lượng thủ tục hành chính (TTHC) đạt cấp độ 3, 4 từ 123 lên 189; cắt giảm, bãi bỏ  và đơn giản hoá 25/88 chế độ báo cáo trong nội bộ. Công tác quản trị toà nhà, quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, dịch vụ… cũng nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Chi bộ và lãnh đạo Văn phòng. 

 

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ Văn phòng có 46 đảng viên, chiếm 54% tổng số công chức, viên chức, nhân viên người lao động thuộc Văn phòng. Số lượng đảng viên sinh hoạt trực tiếp tại các phòng đông nên những công việc từ cơ sở cũng như tâm tư, nguyện vọng của quần chúng được nắm bắt nhanh chóng; tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự lan toả mạnh mẽ. Hầu hết các đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xử lý kịp thời các công việc. Đến nay, 100% cán bộ đảng viên đều có bài viết thu hoạch và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương, 5, 6, 7, 8 Khoá XII của Đảng. Cùng với đó, Chi bộ thường xuyên tổ chức đánh giá, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, qua đó cấp uỷ và từng đảng viên đã rút ra được những bài học kinh nghiệm và không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức. 

 

Theo đánh giá, Chi bộ Văn phòng đã cơ bản hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.

 

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Văn phòng sẽ quyết liệt hành động và phối hợp với các tổ chức đoàn thể thuộc Văn phòng và cơ quan Tổng cục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2020-2022; trọng tâm trước mắt là phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ tập trung triển khai công tác tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu với cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2022 và 2020-2025; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng uỷ cấp trên; phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, là một trong những đơn vị đi đầu trong các phong trào thi đua của Đảng uỷ Tổng cục Thuế.

 

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Xuân Bách, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng Uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020 đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, báo cáo chính trị Chi bộ Văn phòng trình Đại hội và báo cáo kiểm điểm đã thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, dân chủ và đoàn kết, phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Đồng tình với nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội và phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Vũ Xuân Bách đề nghị, Chi bộ Văn phòng tiếp tục phối hợp tốt với Văn phòng Đảng uỷ tập trung triển khai tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2022; lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ đảng viên không ngừng sáng tạo, tích cực tham mưu giúp Tổng cục trong công tác tổng hợp văn thư lưu trữ quản trị nội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN và chương trình cải cách hiện đại hoá hệ thống thuế. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Vũ Xuân Bách yêu cầu, Chi bộ nhiệm kỳ mới cần nâng cao năng lực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ công chức đảng viên nhất là người đứng đầu; tiếp tục xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn Chi bộ…

 

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Chi ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 đồng chí có đủ năng lực thực tiễn, trình độ, tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, đồng thời bảo đảm cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đồng chí Quách Hào Hiệp, Phó Chánh Văn phòng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thuế. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thuế gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Quách Hào Hiệp – Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thuế cho biết, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nội dung triển khai đúng quy trình, định hướng, Đại hội đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

 

 

TN