Tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu ngân sách nội địa giảm dần qua các năm

(TCT Online) - Ngày 15/7, Chi bộ Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Chi uỷ Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế nhiệm kỳ 2020-2022.

Báo cáo được trình bày tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu nội địa giảm dần qua các năm, nếu như năm 2017 ở mức 7,6%, qua năm 2018 còn 6,7% và giảm còn 6,4% ở thời điểm cuối năm 2019. Trong đó, tỷ lệ nợ có khả năng thu giảm mạnh, khi cuối năm 2019 ở mức dưới 5% tổng thu ngân sách (năm 2017: 4,3%; năm 2018: 3,4%; năm 2019: 3,2%). Cùng với đó, số thu hồi nợ đọng thuế giai đoạn 2017-2019 đạt 80% số nợ có khả năng thu hồi. Cụ thể, năm 2017 thu được 42.305 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ; năm 2018 thu 32.055 tỷ đồng, bằng 75% so với cùng kỳ và năm 2019 thu 35.200 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. 

Trong công tác xây dựng chính sách, chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng, Chi bộ Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác quản lý, xử lý, cưỡng chế nợ; tham mưu với Tổng cục Thuế trình cơ quan cấp trên trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 94/2019/QH19 về khoanh tiền nợ thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN; xây dựng, tham mưu các cấp các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành liên quan đến quy trình quản lý nợ thuế… Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo địa phương thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế; thực hiện xử lý nợ đọng thuế theo Luật Quản lý thuế và Nghị quyết 94/2019/QH19. Tổ chức triển khai các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nợ tại các cục thuế, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của cơ quan thuế các cấp trong xử lý nợ đọng thuế cũng như khó khăn của người nộp thuế. Đơn vị đã xây dựng, nâng cấp các ứng dụng CNTT nhằm hiện đại hoá và cải cách hành chính công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế. 

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế luôn coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, thường xuyên nắm bắt tâm lý của đảng viên, quần chúng trong đơn vị nhằm bồi dưỡng, rèn luyện chính trị tư tưởng, giúp đảng viên, quần chúng yên tâm công tác, cống hiến cho nhiệm vụ chung. Đồng thời, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ thường xuyên quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các đảng viên, từ đó triển khai vào thực tế công việc. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời động viên các đảng viên có thành tích xuất sắc, làm gương để các đảng viên trong chi bộ phấn đấu. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, mặc dù xác định nhiều khó khăn thách thức do nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ còn tác động mạnh đến công tác quản lý nợ thuế, nhưng Chi bộ Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục thực hiện tốt chỉ tiêu thu tiền thuế nợ; nghiên cứu, tham mưu văn bản trong công tác quản lý nợ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu của quản lý và cưỡng chế nợ thuế. 

Chi bộ Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2022 giảm tỷ lệ nợ đọng trên tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý hàng năm dưới 5%, tỷ lệ nợ có khả năng thu dưới 3%; chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, phấn đấu ít nhất 1 năm chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, trong nhiệm kỳ 100% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020. Nhấn mạnh những thách thức của nền kinh tế trong thời gian tới đòi hỏi Chi bộ Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Phụng tin rằng, Chi bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn thể Chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế. 

Huệ Minh