Chi bộ Vụ Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế nhiệm kỳ 2020-2022: tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

(TCT Online) - Ngày 15/7, Chi bộ Vụ Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Chi uỷ Vụ Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế nhiệm kỳ 2020-2022. 

Báo cáo trình bày tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế, Chi bộ Vụ Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế đã chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. 

Cụ thể, trong công tác tuyên truyền, hàng năm, cùng với việc xây dựng và tham mưu trình Tổng cục Thuế, trình Bộ Tài chính ban hành kế hoạch tổng thể về công tác tuyên truyền, Vụ Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế đã chỉ đạo, hướng dẫn địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ngoài ra, phối hợp với Ban Tuyên giáo từ trung ương đến địa phương để định hướng kế hoạch nội dung tuyên truyền pháp luật về thuế tới các cơ quan ngôn luận. Thực hiện tuyên truyền về thuế thông qua các chuyên trang, chuyên mục về thuế trên các báo, đài phát thanh, đài truyền hình. Tổ chức các buổi họp báo chuyên đề, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về chính sách, pháp luật thuế…

Đối với công tác hỗ trợ người nộp thuế, đã trình Tổng cục Thuế ban hành quy trình một cửa tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế. Đồng thời, chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế sau các hội nghị đối thoại, trên website… về chính sách thuế, thủ tục hành chính, vướng mắc trong quá trình triển khai văn bản, chính sách thuế; tham mưu cho Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành các văn bản về quản lý thuế. Cùng với việc quản lý và nâng cấp website ngành thuế, trong đó đã đăng tải đầy đủ, kịp thời chính sách pháp luật, tài liệu hỗ trợ người nộp thuế, đơn vị đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công các hội nghị đối thoại thường niên với DN trong nước, Hàn Quốc, Nhật Bản về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Ban Cải cách và hiện đại hoá đề xuất, xây dựng đề án triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và hỗ trợ người nộp thuế tập trung tại Tổng cục Thuế; hỗ trợ điện tử người nộp thuế theo nhóm đối tượng và nhóm thủ tục hành chính Ngoài ra, đẩy mạnh công tác cấp chứng chỉ hành nghề làm dịch vụ về thuế, quản lý, phát triển hệ thống đại lý thuế; tiếp nhận, xử lý hàng nghìn hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; tổ chức gần 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho khoảng 1.000 công chức làm công tác tuyên truyền hỗ trợ. 

Trong công tác xây dựng đảng, Chi bộ luôn xác định lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng là quan trọng hàng đầu, từ đó đã chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện công tác chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng. Cùng với đó, thông qua việc sinh hoạt chi bộ định kỳ, Chi bộ đã phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chú trọng những vấn đề nổi cộm trong dư luận, xã hội để định hướng cho đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở để đảng viên thể hiện chính kiến, trao đổi và tham gia các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, quyền lợi của đảng viên. Chi bộ đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến chính đáng của đảng viên và quần chúng. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tham mưu giúp Tổng cục Thuế xây dựng văn bản và chỉ đạo địa phương; xây dựng các văn bản, quy trình, quy chế liên quan đến lĩnh vực tuyên truyền hỗ trợ, quản lý website và quản lý thuế. Tiếp tục và chủ động phối hợp tốt với các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; cập nhật kịp thời chủ trương, chính sách thuế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như triển khai các công việc chuyên môn khác theo chương trình, kế hoạch và phân công của Tổng cục Thuế. Chi bộ đặt chỉ tiêu là chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, phấn đấu ít nhất 1 năm chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, trong nhiệm kỳ  100% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tào Hoàng Anh, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhấn mạnh, nhiệm vụ tuyên tuyền và hỗ trợ người nộp thuế luôn đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện chính sách quản lý thuế, do đó Chi bộ Vụ Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó, toàn thể chi bộ nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ Vụ Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 với kết quả đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế. 

Chi uỷ Vụ Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế nhiệm kỳ 2020-2022

Minh Huệ  

Tin mới

Các tin khác