Đại hội Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân nhiệm kỳ 2020-2022

(TCT Online) - Mặc dù đặc thù của Vụ Quản lý thuế DN nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân (Vụ quản lý thuế DNNCN) là quản lý nhiều đối tượng người nộp thuế, tham mưu trình Tổng cục Thuế ban hành các chính sách quản lý thuế về khai, nộp thuế điện tử đối với người nộp thuế là cá nhân…, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ Vụ quản lý thuế DNNCN nhiệm kỳ 2017-2020, đơn vị đã thực hiện tốt và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Báo cáo được trình bày tại Đại hội Chi bộ Vụ quản lý thuế DNNCN diễn ra ngày 13/7 cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo đơn vị nghiên cứu, tham mưu với các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chính sách, chế độ về thuế, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 

Qua đó, với nỗ lực cao của tập thể cán bộ Vụ quản lý thuế DNNCN, đã đạt được kết quả khả quan trong số thu về thuế TNCN các năm 2017, 2018, 2019. Cụ thể, năm 2017 đạt 80.289 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; về thuế đối với hộ kinh doanh đã bao gồm thuế TNCN đạt 15.435 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Trong năm 2018 và 2019, số thu từ hai lĩnh vực trên đều tăng tương ứng 21%; 11% và 18%; 11% so với cùng kỳ năm trước. 

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, Chi bộ còn chỉ đạo đơn vị triển khai kịp thời, đúng tiến độ nhiệm vụ cải cách hành chính theo các nghị quyết của Chính phủ. Cụ thể, triển khai mở rộng khai nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh cho thuê nhà trên phạm vi toàn quốc; thử nghiệm khai, nộp lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy; mở rộng diện thí điểm khai thuế, nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh thông qua các tổ chức ủy nhiệm thu với kết quả đạt được khả quan. Qua đó góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, giảm bớt yêu cầu nhân lực về cán bộ thuế, giảm đáng kể thủ tục hành chính đối với cá nhân, hộ gia đình.

Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt việc quyết toán thuế TNCN hàng năm; trả lời các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế; tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là quan trọng hàng đầu, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ luôn chú trọng bồi dưỡng rèn luyện công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng trong đơn vị; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Với những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ, năm 2018 Chi bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tặng Bằng khen Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2014-2018 và tặng Bằng khen Đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2014-2018 đối với đồng chí Bí thư chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, trước tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Chi bộ Vụ quản lý thuế DNNCN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đơn vị kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN. Cùng với đó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu 100% đảng viên của Chi bộ đạt đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022; Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 

Chi bộ sẽ thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo chương trình công tác đề ra.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ Vụ quản lý thuế DNNCN nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế. 

Huệ Minh