Tăng cường hợp tác quốc tế về thuế, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế góp phần cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế

(TCT Online) - Báo cáo được trình bày tại Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra ngày 10/7 cho biết, trong 3 năm 2017-2020, bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều rủi ro, thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành thuế Việt Nam nói chung và công tác hợp tác quốc tế về thuế nói riêng. Trước những biến động này, Chi bộ Vụ HTQT đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo đơn vị quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 

Cụ thể, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường hợp tác về thuế với cơ quan thuế các nước và tổ chức quốc tế, phục vụ tiến trình cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế. Đồng thời, nỗ lực thực hiện thông qua một số biện pháp như chủ động trong hội nhập quốc tế về thuế; đa dạng hóa nội dung hợp tác song phương, đa phương, khu vực và quốc tế; gắn hợp tác quốc tế với yêu cầu cải cách-hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế theo hướng ngày càng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. 

Từ năm 2017 đến nay, Vụ HTQT đã đại diện Tổng cục Thuế tiến hành đàm phán với 18 nước và vùng, lãnh thổ (đàm phán trực tiếp và đàm phán qua thư), tổ chức ký kết 5 hiệp định thuế/nghị định thư. Ngoài ra, Vụ HTQT đã hoàn thành các thủ tục trình Chính phủ cho phép ký kết sau khi kết thúc đàm phán, cũng như phê duyệt hiệu lực sau khi ký kết và thông báo hiệu lực của các hiệp định thuế tới các cục thuế địa phương để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, theo xu hướng chung hiện nay và khuyến nghị của OECD trong khuôn khổ Dự án Xói mòn cơ sở và Chuyển lợi nhuận BEPS, Chi bộ đã chỉ đạo lãnh đạo Vụ HTQT trình Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tham gia ký kết Hiệp định thuế đa phương (MLI).

Vụ HTQT còn tổ chức tốt việc trao đổi thông tin trong khuôn khổ hiệp định thuế, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho đối tác khi được yêu cầu và kịp thời đề nghị đối tác cung cấp thông tin khi cục thuế. Theo đó, từ 2017 đến nay, đã sử dụng hiệu quả thông tin do cơ quan thuế nước ngoài cung cấp, góp phần chống thất thu và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế. Tiêu biểu như năm 2019, qua báo cáo của một số cục thuế và trên cơ sở thông tin do cơ quan thuế nước ngoài cung cấp, đã truy thu thuế (TNCN, TNDN) vào NSNN khoảng 27,6 tỉ đồng. Ngoài ra, đơn vị đã hoàn thành tốt, có hiệu quả các công tác hợp tác quốc tế về thuế. 

Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; tuyên truyền, quán triệt và tổ chức học tập kịp thời các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ Tài chính cho toàn thể công chức, đảng viên nhằm đưa nghị quyết, pháp luật vào cuộc sống và trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Trong thời gian tới, trước tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Chi bộ Vụ HTQT quyết tâm tiếp tục lãnh đạo tập thể đoàn kết, thống nhất, dân chủ thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể, tổ khối nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra một cách đồng bộ và thống nhất. 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vũ Chí Hùng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh, mặc dù đặc thù của đảng viên thuộc Chi bộ phải tham các các chuyến công tác dài ngày, nhưng Chi bộ luôn hoàn thành kế hoạch sinh hoạt định kỳ, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công việc, từ đó đạt Chi bộ Đảng trong sạch vững bạch trong 5 năm liên tục từ 2014-2019, được nhận cờ thi đua, bằng khen của Bộ Tài chính đối với tập thể Vụ và đang đề nghị xét tặng bằng khen của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cho Chi bộ năm 2019. 

Đồng chí Vũ Chí Hùng yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ HTQT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Cùng với việc đề ra những chương trình, kế hoạch, Chi bộ cần nắm bắt tư tưởng của đảng viên, quần chúng để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ Vụ HTQT nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế. 

Đ/c Vũ Chí Hùng chúc mừng thành công của Đại hội

Huệ Minh