Nhiệm kỳ 2017-2020: Chi bộ Vụ Tài vụ Quản trị triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao

(TCT Online) - Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Tài vụ Quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đảng viên, công chức tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội Chi bộ Vụ Tài vụ Quản trị nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra ngày 9/7, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Tài vụ Quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đảng viên, công chức tập trung triển khai có hiệu quả với các đơn vị liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và lãnh đạo Tổng cục Thuế. 

Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo công tác rà soát xây dựng văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách đảm bảo theo đúng chủ trương tăng cường phân cấp, quản lý chặt chẽ chi tiêu công, phù hợp với đặc điểm của các đơn vị và kịp thời trình lãnh đạo Tổng cục ban hành ngay khi văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có hiệu lực.

Đồng thời chỉ đạo toàn thể đảng viên, công chức, người lao động nghiêm túc quán triệt và khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN hàng năm; kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện các nghị quyết của Chính phủ. Tập trung và quản lý chặt chẽ các nguồn lực tài chính, điều hành ngân sách đảm bảo nhu cầu chi hoạt động thường xuyên và từng bước đầu tư hiện đại hoá cơ sở vật chất.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ chủ động quán triệt, tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu, học tập và thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy cấp trên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, góp phần thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Chí Hùng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đồng tình với báo cáo chính trị của Chi bộ, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực của Chi bộ và tập thể cán bộ của Vụ  Tài vụ Quản trị đã thực hiện khối lượng lớn công việc khi xây dựng, hoàn thiện lại cơ sở vật chất trong quá trình sắp sếp từ 711 xuống còn 415 chi cục thuế, góp phần vào thành công hoàn thành trước kế hoạch 10 tháng sáp nhập chi cục thuế khu vực của ngành thuế. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ Tài vụ Quản trị tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảng; xây dựng tổ chức đảng, đơn vị, các đoàn thể quần chúng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức cũng như làm tốt sự phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ Vụ Tài vụ Quản trị nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 với kết quả đồng chí Nguyễn Đức Dương, Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế. 

Minh Huệ