Đại hội Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế nhiệm kỳ 2020-2022: Đẩy mạnh cải cách quy trình thanh kiểm tra

(TCT Online) - Tại Đại hội Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế (Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế) nhiệm kỳ 2020-2022 được tổ chức long trọng chiều 7/7, các đại biểu đã thống nhất tán thành cao với báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế.

Kiến nghị xử lý sau thanh kiểm tra hơn 12.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế đã chỉ đạo đơn vị tham mưu, trình Tổng cục Thuế ban hành nhiều văn bản hướng dẫn toàn ngành lập kế hoạch thanh kiểm tra-khâu quan trọng trong công tác thanh kiểm tra hàng năm. Theo đó, đã giao nhiệm vụ thanh kiểm tra cụ thể cho từng cục thuế, tập trung vào các đối tượng có rủi ro cao về thuế. Đồng thời, yêu cầu các cục thuế rà soát để điều chỉnh kế hoạch thanh kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng thanh kiểm tra. 

Cùng với tham mưu giúp Tổng cục Thuế chỉ đạo lập, điều chỉnh kế hoạch thanh kiểm tra, Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế còn chỉ đạo đơn vị tham mưu cho Tổng cục Thuế kịp thời có những giải pháp hiệu quả, góp phần triển khai hoàn thành vượt kế hoạch thanh kiểm tra. Cụ thể, từ năm 2017 đến tháng 5/2020, Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế đã tham mưu với Tổng cục Thuế ban hành 12 công văn chấn chỉnh và tăng cường công tác thanh kiểm tra cũng như đôn đốc số thu sau thanh kiểm tra. 

Với các giải pháp tham mưu kịp thời, hiệu quả đã giúp toàn ngành hoàn thành xuất sắc, vượt kế hoạch thanh kiểm tra hàng năm, góp phần cùng cả hệ thống thuế hoàn thành vượt mức số thu vào NSNN được Quốc hội giao. Theo đó, từ năm 2017 đến tháng 5/2020, cơ quan thuế trên toàn quốc đã thanh kiểm tra 314.028 DN; kiểm tra 2.377.033 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế; tổng số tiền xử lý qua thanh kiểm tra là 66.055 tỷ đồng, giảm khấu trừ 7.287 tỷ đồng, giảm lỗ 135.258 tỷ đồng. 

Riêng Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế đã trình Tổng cục Thuế ban hành 195 quyết định thanh tra, kiểm tra; báo cáo cấp trên ban hành quyết định xử lý qua thanh kiểm tra đối với 207 đơn vị; kiến nghị xử lý sau thanh kiểm tra hơn 12.000 tỷ đồng. Trong đó, một số cuộc như thanh kiểm tra Công ty Cocacola, Công ty Heniken nhận được sự quan tâm của dư luận.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công việc, Chi bộ đã tích cực chỉ đạo cải cách, hiện đại hoá công tác thanh kiểm tra thuế. Theo đó, phối hợp với các đơn vị của Tổng cục Thuế nâng cấp, hoàn thiện các ứng dụng công tác thanh kiểm tra, xây dựng phần mềm phục vụ công tác xử lý, theo dõi đơn tố cáo của toàn ngành. 

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế luôn chú trọng bồi dưỡng công tác chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng; tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ; rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ. Cùng với đó, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cũng như công tác dân vận, lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể. 

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể quần chúng. Đặc biệt, Chi bộ chỉ đạo lãnh đạo Vụ báo cáo cấp trên bổ sung cán bộ lãnh đạo cho đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, báo cáo Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế xem xét, nâng cấp Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế lên Đảng bộ bộ phận, tạo điều kiện và động lực để lãnh đạo, chỉ đạo Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ đặt mục tiêu hàng năm đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ngoài ra, Chi bộ sẽ chỉ đạo ban lãnh đạo đơn vị triển khai hiệu quả kế hoạch thanh kiểm tra, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao trong năm 2020. Cùng với việc đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hoá quy trình thanh kiểm tra theo hướng áp dụng công nghệ thông tin, đơn vị sẽ chú trọng quán triệt yêu cầu chuẩn bị tốt dữ liệu trước khi thực hiện thanh kiểm tra tại DN; cán bộ, công chức tuân thủ nghiêm ngặt quy định, quy trình trong khi thực thi nhiệm vụ. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh, trong thời gian qua, Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế đã chỉ đạo đơn vị tham mưu, trình Tổng cục Thuế trình các cơ quan cấp trên ban hành, triển khai hiệu quả các chính sách trong công tác quản lý chống chuyển giá, góp phần chống thất thu NSNN. Trong đó, có Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết là một văn bản pháp luật quan trọng trong công tác chống chuyển giá, sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Cùng với đó, Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế đã nghiên cứu, đổi mới quy trình thanh kiểm tra để phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng chí Đặng Ngọc Minh yêu cầu trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục chỉ đạo Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế phát huy những điểm mạnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Tổng cục Thuế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Lực, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế khẳng định những nỗ lực của Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế nhiệm kỳ 2017-2020 đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và quản lý thuế của toàn ngành. Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với những yêu cầu ngày càng cao, Chi bộ cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các công việc được giao; báo cáo Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế xem xét, nâng cấp Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế lên Đảng bộ bộ phận; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 với kết quả đồng chí Vũ Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế được tín nhiệm 100% phiếu bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thuế với 11 đồng chí. 

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh Chi bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế sẽ tiếp thu các chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên và lãnh đạo Tổng cục Thuế, đồng thời khẳng định Chi bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, từng đảng viên không ngừng tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ. 

Đồng chí Vũ Mạnh Cường cũng yêu cầu các đảng viên trong Chi bộ gương mẫu cùng toàn thể cán bộ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, vừa đảm bảo nhiệm vụ thu NSNN, thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ trong công tác thanh kiểm tra, vừa tạo điều kiện cho người nộp thuế, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Lãnh đạo Tổng cục Thuế, đại diện BCH Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế, các Chi bộ chúc mừng Chi uỷ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế nhiệm kỳ 2020-2022

 

Minh Huệ