Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Thuế Vĩnh Phúc phấn đấu vượt 5% dự toán thu ngân sách hàng năm

(TCT online) - Đảng bộ Cục Thuế Vĩnh Phúc vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 135 đảng viên đến từ 5 đảng bộ bộ phận và 13 chi bộ trực thuộc.
 
 
Báo cáo tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, cơ quan thuế triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, trong đó việc thực hiện các cam kết quốc tế, khiến thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ ASEAN giảm xuống 0%, đã tác động trực tiếp đến 2 DN sản xuất ôtô trên địa bàn. Tiếp đó, dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng tiêu cực đến ngành nông nghiệp. Gần đây nhất đại dịch Covid 19 đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngừng trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách. Để tháo gỡ khó khăn, Đảng bộ Cục Thuế Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề theo từng chức năng và lĩnh vực thu, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phát động nhiều phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả, Cục Thuế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý giai đoạn 2015-2019 là 135.127 tỷ đồng, đạt trên 109%  dự toán, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2010-2014. Năm 2019, số thu nội địa do Cục Thuế quản lý đạt mức kỷ lục, gần 31.000 tỷ đồng, vượt 27,5% dự toán và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. 
 
Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, tỉnh và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; triển khai thực hiện có chất lượng việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể trong sạch vững mạnh; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong nhiệm kỳ, từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2020, Đảng bộ Cục Thuế đã kết nạp thêm 29 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho 33 đảng viên dự bị. 
 
Với tinh thần nghiêm túc, khách quan và dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thuế khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. 
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Thuế Vĩnh Phúc đặt mục tiêu quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức 5% dự toán thu ngân sách được giao hàng năm; phấn đấu 100% chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. trong nhiệm kỳ kết nạp thêm 25-30 quần chúng ưu tú vào Đảng. 100% chi bộ và 100% tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Để thực hiện được mục tiêu này, Cục Thuế sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý điều hành thu ngân sách, trong đó tập trung chỉ đạo quản lý chặt chẽ mọi nguồn thu; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, Cục Thuế tiếp tục thực hiện cải cách, hiện đại hóa và coi đây là khâu đột phá để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến về chất đối với nguồn nhân lực ngành thuế. 
 
Cũng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cục Thuế quán triệt kịp thời, đầy đủ đến cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ và cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kỷ cương kỷ luật; xây dựng tập thể Đảng bộ đoàn kết, trong sạch vững mạnh, đảm bảo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
Trung Bảo