Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020-2022

(TCT Online) - Chiều 25/6, Chi bộ Vụ Pháp chế đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự Hội nghị có Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế Nguyễn Quang Thụy. 

Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi uỷ Vụ Pháp chế đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Vụ và các đoàn thể của cơ quan kịp thời quán triệt, phổ biến các đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các Đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác phát triển đảng. 

Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp uỷ đảng cấp trên, Chi bộ Vụ Pháp chế đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế.

Xác định công tác hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thuế là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình cải cách hành chính, Chi uỷ thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra công tác này, từ đó Vụ đã triển khai hiệu quả, góp phần đảm bảo chỉ số cải cách hành chính của Tổng cục Thuế nói riêng và Bộ Tài chính nói chung. 

Cùng với đó, đề xuất, tham mưu có hiệu quả đối với công tác cải cách hành chính, số lượng thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hoá từ 435 xuống còn 300 thủ tục, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ Pháp chế sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Hội nghị đã tiến hành bầu Chi uỷ Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020-2022 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế. 

Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế Nguyễn Quang Thụy chúc mừng thành công của Đại hội

Minh Huệ

 

 

Tin mới

Các tin khác