Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025

(TCT Online) - Ngày 22/5, đồng chí Cao Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhằm chuẩn bị các công tác cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế, Tiểu ban văn kiện, Văn phòng Đảng uỷ-Công đoàn. 

Quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 1345-HD/DUTC ngày 25/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 1359-CV/ĐUTC ngày 9/1/2020 của Đảng ủy Bộ Tài chính về công tác đại hội Đảng các cấp, đến nay, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã hoàn thiện xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội, dự thảo chương trình, hồ sơ nhân sự Đại hội; công tác chuẩn bị và các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Đại hội. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào hai nội dung gồm: lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025; bàn các công việc triển khai 1 bước chuẩn bị đại hội các chi bộ, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác nhân sự. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo Tiểu ban văn kiện tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội; đồng thời các bộ phận chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội thành công.

Minh Huệ