Đại hội Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Lào Cai lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

(TCT-online) Đảng bộ Cục Thuế Lào Cai vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 99 đảng viên và 6 chi bộ trực thuộc.
 
 
Với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kế thừa và đổi mới", Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015- 2020. Theo đó, trong 5 năm qua, Đảng uỷ Cục Thuế đã lãnh đạo toàn ngành thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu; khẳng định sự lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đảng uỷ và ban lãnh đạo Cục Thuế Lào Cai luôn đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan. Hàng năm, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đều được đánh giá và công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các nhiệm vụ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Thuế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan-doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lấn thứ XV.
 
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và đã phát triển được 15 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. Hàng năm, Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật về Đảng. Đặc biệt, Cục Thuế luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN. Trong giai đoạn 2015-2020, toàn ngành đã thu đạt trên 37.650 tỷ đồng, tăng hơn 1,9 lần so với giai đoạn 5 năm trước đó.
 
Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thảo luận, phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hệ thống thuế, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, sức chiến đấu toàn ngành; phấn đấu tăng trưởng nhanh, bền vững nguồn thu NSNN; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức; hàng năm, Đảng bộ lãnh đạo chính quyền phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán được giao từ 3-5% trở lên.
 
Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thuế Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí. Phó Cục trưởng - phụ trách Cục Thuế Lào Cai Dương Thị Thu Hằng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết, trong đó tập trung thực hiện 10 chỉ tiêu quan trọng như: hàng năm có 100% đảng viên được tham gia học tập chi thị, nghị quyết; 80% cấp uỷ viên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng; 15% đảng viên được kiểm tra, giám sát; các đoàn thể đều hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN và mục tiêu quản lý thuế; kết nạp mới từ 8 đảng viên trở lên; duy trì thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế điện tử./.
Trung Kiên
 

Tin mới

Các tin khác