Cục Thuế Yên Bái tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10

(TCT-online) Ngày 18/5, Đảng bộ Cục Thuế Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái Nông Xuân Hùng đã chủ trì hội nghị.
 
 
Báo cáo tại đại hội, Phó cục trưởng Cục Thuế Yên Bái, Đoàn Quốc Trường nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn còn gặp khó khăn, xuất phát điểm còn thấp, thiên tai xảy ra bất thường ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các DN và tác động đến công tác thu NSNN trên địa bàn. Song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, Đảng bộ Cục Thuế đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Theo đó, Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, của các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên; duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đảng bộ Cục Thuế Yên Bái đã quán triệt sâu sắc đến tất cả cán bộ công chức quan điểm “thu thuế phải thu được lòng dân”, “tiền thuế là tiền của nhân dân đóng góp để phục vụ lợi ích của Nhà nước và lợi ích của nhân dân”; do vậy Đảng bộ thường xuyên bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để tuyên truyền, vận động các DN và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước; công tác tuyên truyền, vận động đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức từ quan điểm trước đây coi người nộp thuế là đối tượng quản lý, thì nay người nộp thuế là bạn đồng hành của cơ quan thuế. Trong những năm qua, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh và Tổng cục Thuế trong công tác thi đua khen thưởng và tôn vinh vị trí, vai trò của các tổ chức, DN, người nộp thuế.
 
 
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc; từ đó đã phát huy được tinh thần, trách nhiệm và giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức nắm bắt sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân chủ ở cơ sở; đồng thời qua đó cán bộ, đảng viên, công chức có ý thức hơn trong việc sử dụng tài sản công, sử dụng kinh phí được cấp và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công khai, minh bạch công tác quản lý, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Thuế lần thứ IX, Đảng bộ Cục Thuế xác định nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ hết sức khó khăn, ngay sau Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cho từng tháng, quý, 6 tháng, hằng năm và cả nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chính quyền cơ quan, các tổ chức đoàn thể, các phòng, các Chi cục Thuế để triển khai thực hiện. Phân công và giao nhiệm vụ cho từng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, do đó đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo và vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn tăng cao qua các năm, tổng thu 5 năm ước đạt 14.886,5 tỷ đồng, tăng thu bình quân 16,1%/năm.
 
 
Tại đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thuế khóa X nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí.
 
Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái Nông Xuân Hùng cho rằng, trong những năm tới nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Cục Thuế Yên Bái quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần làm chủ và sức sáng tạo của tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.
 
                                                   Trung Kiên