Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động chuyên môn

(TCT Online) - Là đơn vị được giao quản lý thuế các DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân (Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế) luôn phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo công tác chuyên môn, xây dựng tập  thể vững mạnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng

Những năm gần đây, ngành thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng không thuận đến kết quả thu NSNN tại một số địa bàn, lĩnh vực. Trong bối cảnh nhiều thách thức, nêu cao vai trò lãnh đạo, Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân (Vụ QLT DNNCN) đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành để chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ được phân công qua đó đóng góp đáng kể vào thành tích chung. Sắc thuế TNCN do Vụ quản lý luôn hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu NSNN với kết quả năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ tăng qua từng năm luôn đạt 16-20%. Riêng năm 2019, mặc dù dự toán giao khá cao (bằng 120% so với số thực thu của năm trước), nhưng bằng những chỉ đạo sát sao của Chi bộ, kết quả thu về thuế TNCN năm 2019 vẫn đảm bảo hoàn thành dự toán; hơn thế còn là một trong ba nhóm có số thu tăng cao so với cùng kỳ.

Cùng với công tác thu NSNN, nhiệm vụ xây dựng chính sách, cải cách hành chính đối với người nộp thuế là cá nhân luôn được đơn vị triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Các đề án thí điểm, sau đó triển khai mở rộng khai nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh cho thuê nhà trên phạm vi toàn quốc; thí điểm khai điện tử, nộp điện tử đối với lệ phí trước bạ khi đăng ký ôtô, xe máy; kết nối dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử với cơ quan công an và đưa lên cổng thông tin điện tử của chính phủ; mở rộng thí điểm nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh thông qua các tổ chức ủy nhiệm thu... đã được đơn vị nghiên cứu, xây dựng và triển khai thành công. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, giảm đáng kể thủ tục hành chính đối với cá nhân, hộ gia đình. Ngoài ra, tại các thời điểm thực hiện quyết toán thuế TNCN hàng năm, Chi bộ đã có những chỉ đạo để tổ chức hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế.

Theo Bí thư Chi bộ Vụ QLT DNNCN Nguyễn Thị Hạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tổng cục Thuế kết hợp với sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể đảng viên và công chức để tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai nhiệm vụ. Việc quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết của Đảng để phối hợp xây dựng chương trình hành động chuyên môn được đề cao. Cạnh đó, công tác giáo dục tư tưởng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên cũng được quan tâm đúng mức để tạo nên nền tảng vững chắc cho triển khai nhiệm vụ. 

Giải pháp triển khai linh hoạt, hiệu quả

Trong công tác xây dựng đảng, Chi bộ yêu cầu các đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ Tài chính, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đảng viên khi triển khai. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của việc triển khai thực hiện các nghị quyết trung ương của Bộ Chính trị, Ban bí thư về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy thường xuyên quán triệt, học tập trong các kỳ sinh hoạt việc thực hiện nghị quyết, kế hoạch số 123-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về thực hiện chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, các hội nghị phổ biến, quán triệt nghị quyết được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch và đạt kết quả thiết thực.

Cùng với đó, Chi bộ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức. Cụ thể, 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện; gắn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua sự sâu sát của cấp uỷ trong giáo dục chính trị, tư tưởng nên toàn thể cán bộ, đảng viên luôn giữ vững được lập trường chính trị, nhận thức đúng về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, thống nhất trong nhận thức và hành động. Cùng với đó, ý thức rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, chống lãng phí, quan liêu của cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nét trong công tác và sinh hoạt. Ngoài ra, Chi bộ luôn quan tâm xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất ý chí hành động, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đã đạt được, Chi bộ Vụ DNNCN và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ đã vinh dự được Đảng uỷ Khối tặng Bằng khen  “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục từ 2014 đến 2018.

Nhận định về nhiệm vụ chính trị trong năm 2020, Chi bộ Vụ DNNCN xác định tình hình kinh tế thế giới và trong nước sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đòi hỏi cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, để kịp thời ứng phó với các biến động. Theo đó, Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, cũng như vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên để nâng cao chất lượng quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Minh Huệ