Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN lớn: Phát huy sức mạnh tập thể trong triển khai các nhiệm vụ

(TCT Online) - Với trọng trách của một đơn vị được giao quản lý khối DN đóng góp nguồn thu lớn cho NSNN, Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN lớn (Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế) luôn phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo công tác chuyên môn, xây dựng đoàn thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện

Không chỉ có nhiệm vụ quản lý, thanh kiểm tra những DN có số thuế nộp chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu NSNN, Vụ Quản lý thuế DN lớn còn có chức năng tham mưu giúp Tổng cục Thuế xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế đối với nhóm DN này. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích, dự báo các chỉ tiêu về quản lý thuế theo ngành kinh tế đối với DN lớn. Để lãnh đạo đơn vị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN lớn xác định Đảng phải thường trực sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn. Nhờ đó, nhiều năm liền Vụ Quản lý thuế DN lớn liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kể cả trong những thời điểm giá dầu thô giảm và duy trì ở mức thấp như giai đoạn 2016-2017, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ thu ngân sách trung ương. Không chỉ thế, những chỉ đạo xuyên suốt, kịp thời của Chi bộ, chi uỷ đã góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm. Đặc biệt, năm 2019 số thu ngân sách nói chung và ngân sách trung ương nói riêng đều vượt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, thu dầu thô đạt 57.000 tỷ đồng, tăng 27%; thu từ khí thiên nhiên đạt 8.516 tỷ đồng, tăng 32%; thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại ngân sách trung ương đạt 58.199 tỷ đồng, tăng 22% so với dự toán. Các khoản thu khác đều tăng trưởng tốt. 

Ngoài sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chi uỷ Chi bộ trong nhiệm vụ thu ngân sách, các hoạt động đặc thù khác của Vụ Quản lý thuế DN lớn cũng nhận được sự lãnh đạo sâu sát của cấp uỷ. Trong mỗi nhiệm vụ như tham mưu, xây dựng văn bản pháp luật, hay thanh kiểm tra, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, Chi bộ đều giao nhiệm vụ cụ thể tới từng đảng viên là lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng để luôn theo sát, nắm bắt tiến độ công việc, cũng như phát hiện kịp thời khó khăn để cùng tháo gỡ, giải quyết. Trong mỗi đoàn thanh kiểm tra, luôn bố trí có sự tham gia của đảng viên, bảo đảm giải quyết đúng luật, không để xảy ra tiêu cực. Qua đó, số lượng các biên bản kết luận thanh kiểm tra phải xử lý kiến nghị rất thấp, số thu đạt được sau thanh kiểm tra lên đến 98%. Cũng từ sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng chính sách pháp luật đã được Vụ Quản lý thuế DN lớn hoàn thành xuất sắc, trong đó, một số nội dung do đơn vị đề xuất tại Luật Quản lý thuế số 38 đã được Quốc hội thông qua. Với Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử hay các văn bản hướng dẫn chính sách thuế đối với các ngành, lĩnh vực đặc thù, Vụ cũng có nhiều đóng góp quan trọng. Đặc biệt, Vụ Quản lý thuế DN lớn đã tham mưu, trình Tổng cục Thuế, trình Bộ Tài chính dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu chênh lệch giá khí đối với lượng khí trong bao tiêu bán cho sản xuất điện, đảm bảo nguyên tắc thị trường, ước tính mỗi năm giúp tăng thu hàng nghìn tỷ đồng cho NSNN. 

Giữ vững sự đoàn kết trong Đảng

Chia sẻ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN lớn Nguyễn Văn Phụng cho biết, ban chi uỷ và lãnh đạo đơn vị luôn giữ vững sự đoàn kết trong Đảng. Đồng thời, phát huy vai trò của cấp uỷ và đảng viên, nhất là người đứng đầu phải luôn gương mẫu, tiên phong dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói và làm theo đúng nghị quyết của Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng, các chủ trương, nghị quyết của Đảng đều được Chi bộ phổ biến, quán triệt đến các đảng viên trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Không chỉ luôn quan tâm đến việc nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức, đối với mỗi đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công, Chi bộ đều bố trí một chi uỷ viên phụ trách, theo dõi hoạt động. Vì vậy, các tổ chức đoàn thể và quần chúng có sự phối hợp tốt trong hoạt động, phát huy được khối đoàn kết thống nhất. Qua đó, ban chấp hành Chi bộ luôn nắm được tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Có thể thấy được kết quả của công tác này, khi tổ chức công việc theo mô hình mới, không còn cấp phòng thuộc vụ, Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN lớn đã tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo nên sự đoàn kết trong toàn đơn vị, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. 

 

Những tháng đầu năm 2020, kinh tế trong nước và giá dầu thế giới do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sẽ có những tác động nhất định đến tình hình thu NSNN. Cùng với đó, trong năm cũng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành tài chính và Ngày truyền thống ngành thuế. Xác định rõ tầm quan trọng của năm 2020, Chi uỷ Chi bộ, Ban chấp hành Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN lớn cho biết, sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Theo đó, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích cụ thể từng khu vực, sắc thuế xác định nguồn thu tiềm năng, kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả. Tham mưu, hướng dẫn chính sách, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện để DN phát triển, tạo nguồn thu vững chắc cho NSNN. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia 16 hiệp định thương mại tự do, 75 hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với thu nhập, càng đặt ra yêu cầu nâng cao quản lý DN lớn tại trung ương và địa phương. Từ đó, cần thiết xây dựng mô hình tổ chức mới từ Vụ Quản lý thuế DN lớn thành Cục Quản lý thuế DN lớn. Theo đó, để triển khai toàn diện công tác tổ chức vừa để đáp ứng nhu cầu của tình hình mới, vừa hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế công tác; liên tục bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ chuyên môn tinh nhuệ, cán bộ tham mưu, quản lý tốt, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ.

Mặc dù nhiệm vụ trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2022 sẽ có nhiều khó khăn, thử thách với khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao, song Chi bộ Vụ Quản lý DN lớn sẽ quyết tâm nỗ lực, phát huy sức mạnh từ khối đoàn kết vững chắc để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Minh Huệ