Đảng bộ bộ phận Cục Công nghệ thông tin phát huy sức trẻ trong triển khai nghị quyết Đảng

(TCT online) - Là một tổ chức đảng với nhiều đảng viên trẻ, lại làm việc trong lĩnh vực luôn đòi hỏi sự vượt trước, sáng tạo, Đảng bộ bộ phận Cục Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đã phát huy những lợi thế riêng có trong triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên để mang lại hiệu quả thiết thực. 
 
 
Lan toả phong trào tự giác học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh
 
Với đặc thù công việc, hầu hết cán bộ công chức của Cục CNTT có tuổi đời khá trẻ, công tác xây dựng, bồi dưỡng đảng viên mới được cấp uỷ quan tâm sâu sát. Do đó, Đảng bộ bộ phận Cục CNTT đã nhanh chóng phát triển với 5 chi bộ và 69 đảng viên. Trong đó, có 65 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị, chiếm 73% tổng số công chức; 100% đảng viên có trình độ từ đại học trở lên. Chính bởi sở hữu một cơ cấu tổ chức mạnh với số lượng đảng viên vượt trội so với các tổ chức đảng khác trong Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế, cộng thêm sự nhiệt huyết và quyết tâm của tuổi trẻ, nên mọi nhiệm vụ chính trị được giao đều được các đảng viên Đảng bộ bộ phận Cục CNTT thực hiện nghiêm túc và hăng say. 
 
Theo đó, để triển khai các chủ trương, nhiệm vụ, Đảng bộ bộ phận Cục CNTT đã chỉ đạo tập thể lãnh đạo cơ quan xây dựng kế hoạch công tác cho từng tháng, quý và đôn đốc triển khai kế hoạch đề ra; tích cực tuyên truyền đề cao tinh thần đoàn kết nhất trí và dân chủ trong hoạt động chuyên môn. Nhờ đó, mặc dù phải đảm nhận khối lượng công việc lớn theo yêu cầu cải cách và hiện đại hoá ngành, nhưng Đảng bộ bộ phận Cục CNTT đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã nâng cấp nhiều phiên bản ứng dụng trong khai, nộp, hoàn thuế điện tử, đặc biệt là tích hợp dịch vụ công của ngành thuế với Cổng dịch vụ công quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, vừa cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho người dân và DN. 
 
Chia sẻ về kết quả này, Phó Bí thư Đảng bộ Cục CNTT Vũ Lê Huy cho biết, từ nhiệt huyết và sự gương mẫu của cấp uỷ, 100% đảng viên trong Đảng bộ đều tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng. Các đảng viên trong từng chi bộ đều tự giác và tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm thiết thực. Qua đó, lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ về ý thức tự giác làm việc, hăng say lao động, góp phần quan trọng vào thành công của nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Nét mới cũng là đặc thù riêng là, Đảng bộ bộ phận Cục CNTT đã ứng dụng công nghệ vào việc phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Các nội dung này được gửi tới từng chi bộ, đảng viên qua email với yêu cầu toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nghiêm túc học tập và triển khai thực hiện. Tại các buổi sinh hoạt Đảng định kỳ, ngoài việc phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ còn lồng ghép các buổi nói chuyện chuyên đề về Đảng và Bác Hồ, qua đó nâng cao nhận thức chính trị cho từng đảng viên. Cùng với đó, Đảng bộ bộ phận Cục CNTT tiếp tục duy trì chương trình “Hiến máu nhân đạo” được các cán bộ, công chức trong đơn vị nhiệt tình ủng hộ từ năm 2011, riêng năm 2019, đã hiến tặng 129 đơn vị máu. Đây là chương trình có nhiều ý nghĩa thiết thực, thu hút sự quan tâm của không chỉ các cán bộ, công chức, đảng viên Cục CNTT, mà rất nhiều cán bộ, công chức của Tổng cục Thuế cũng nhiệt thành hưởng ứng. 
 
Sáng tạo trong sinh hoạt đảng
 
Theo ông Vũ Lê Huy, tại các buổi sinh hoạt, đảng viên được tuyên truyền, quán triệt những vấn đề quan trọng như Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tuy nhiên, để những tư tưởng này thấm nhuần tới từng suy nghĩ, hành động của mỗi đảng viên, Đảng bộ bộ phận Cục CNTT đã có sáng kiến tổ chức những cuộc sinh hoạt thực tế định kỳ kết hợp với công tác sơ kết, tổng kết hoạt động của Đảng bộ và kết nạp đảng viên mới tại những địa điểm gắn liền với dấu ấn cách mạng như Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, khu di tích lịch sử Mường Phăng-Điện Biên, nhà tù Sơn La, ngã ba Đồng Lộc, đền thờ Bác Hồ tại Ba Vì... Trong không gian gắn liền với những huyền thoại cách mạng và dư âm hào hùng của tinh thần đấu tranh không mệt mỏi của cả dân tộc, từng yêu cầu về nhiệm vụ chính trị được mỗi đảng viên lắng nghe và nhận thức rõ ràng, từ đó hình thành nên từng hành động cụ thể, thiết thực. Có thể thấy được hiệu quả của công tác này qua kết quả triển khai của Đảng bộ bộ phận Cục CNTT thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thỉ số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, các đảng viên đều giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng, chính trị. Toàn Đảng bộ không có đảng viên, công chức, nhân viên nào có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
 
Xác định 2020 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và đất nước, trong đó có kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành tài chính và Ngày truyền thống ngành thuế, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ bộ phận Cục CNTT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung công tác phát triển ứng dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế và xây dựng chính phủ điện tử; đảm bảo quản trị vận hành và hỗ trợ hạ tầng đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng tập trung của ngành. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của công chức, đảng viên; tiếp tục quán triệt sâu sắc tới từng đảng viên về các văn bản, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình thông qua các buổi họp chuyên môn và sinh hoạt chính trị. Đặc biệt, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành quy định của Đảng, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, hướng tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế, Đảng bộ bộ phận Cục CNTT đang khẩn trương hoàn thành các khâu chuẩn bị, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ bộ phận Cục CNTT vào cuối tháng 3/2020.
Minh Huệ