Cục Thuế Yên Bái tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10

(TCT-online) Ngày 18/5, Đảng bộ Cục Thuế Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái Nông Xuân Hùng đã chủ trì hội nghị.
 
 

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động chuyên môn

(TCT Online) - Là đơn vị được giao quản lý thuế các DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân (Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế) luôn phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo công tác chuyên môn, xây dựng tập  thể vững mạnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Giai đoạn 2020-2025: Cục Thuế TP HCM phấn đấu thu NSNN đạt 101% dự toán

(TCT online) - Ngày 19/3/2020, Đảng bộ Cục Thuế TP HCM tổ chức Đạị hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết nghị phấn đấu thu ngân sách đạt 101% dự toán trong cả nhiệm kỳ mới. 

Chi bộ Vụ Kê khai và kế toán thuế: gắn chủ trương, đường lối của Đảng với công tác chuyên môn

(TCT Online) - Trên nền tảng của tinh thần đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ, đảng viên, Chi bộ Vụ Kê khai và kế toán thuế thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế luôn đặt quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Đảng bộ bộ phận Cục Công nghệ thông tin phát huy sức trẻ trong triển khai nghị quyết Đảng

(TCT online) - Là một tổ chức đảng với nhiều đảng viên trẻ, lại làm việc trong lĩnh vực luôn đòi hỏi sự vượt trước, sáng tạo, Đảng bộ bộ phận Cục Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đã phát huy những lợi thế riêng có trong triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên để mang lại hiệu quả thiết thực. 

Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN lớn: Phát huy sức mạnh tập thể trong triển khai các nhiệm vụ

(TCT Online) - Với trọng trách của một đơn vị được giao quản lý khối DN đóng góp nguồn thu lớn cho NSNN, Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN lớn (Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế) luôn phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo công tác chuyên môn, xây dựng đoàn thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Đảng bộ Cục Thuế Quảng Bình kiện toàn tổ chức để gia tăng nội lực

(TCT online) - Theo đánh giá của Cục Thuế Quảng Bình, việc chuyển tổ chức đảng của các chi cục thuế từ trực thuộc các huyện, thị, thành ủy về trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã tạo chuyển biến căn bản trong việc thống nhất quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo… qua đó, thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.