Chủ động phương án ứng phó với các tình huống thiên tai

(TCT Online) - Nhằm sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống thiên tai trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tổng cục Thuế vừa ban hành Văn bản số 3650/TCT-TVQT yêu cầu các cục thuế chủ động ứng phó, không để xảy ra gián đoạn, bị động trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống thiên tai xảy ra. 

Cụ thể, yêu cầu cơ quan thuế thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thiên tai, dịch Covid-19 qua các phương tiện thông tin đại chúng của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, để thông báo, hướng dẫn kịp thời cán bộ và người lao động chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh, TP đã, đang có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh, các địa phương cần điều chỉnh kế hoạch ứng phó phù hợp, phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ”, chỉ đạo của chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn về người, tài sản, hồ sơ, tài liệu của đơn vị.

Đối với các đơn vị trên địa bàn các tỉnh, TP khác, cần lập danh sách các lực lượng phải huy động để ứng phó thiên tai trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng xung kích nhằm phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị; chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các phương tiện, vật tư y tế cần thiết; tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó và thông tin về thiên tai. 

HH

Gửi bình luận


Mã bảo mật