Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống dịch Covid - 19

 

(TCT Online)-Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính tiếp tục có công văn số 9243/BTC-KHTC về thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị  chịu trách nhiệm và tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

 

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục đôn đốc, yêu cầu cán bộ công chức (CBCC) đã trở về từ Đà Nẵng từ 8/7/2020 đến nay thực hiện khai báo y tế; cung cấp danh sách, số lượng CBCC (bao gồm cả tình hình khai báo y tế, tình trạng sức khỏe hiện tại...); chủ động báo cáo Bộ phương án tổ chức các cuộc họp phục vụ nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trách tập trung đông người, đảm bảo an toàn tiến độ triển khai công việc cũng như an toàn cho cán bộ, công chức, người lao động.

 

Ngoài việc kích hoạt và khởi động lại các trang thiết bị phòng, chống lây nhiễm Covid-19 tại cơ quan, chủ động mua sắm, trang bị các vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng dịch, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu định kỳ phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở cơ quan; đo, kiểm soát thân nhiệt CBCC và khách đến giao dịch; xây dựng phương án cách ly tạm thời và làm đầu mối liên hệ với cơ sở y tế trong trường hợp CBCC đang làm việc có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19.

 

Mặt khác, hướng dẫn bố trí, sắp xếp CBCCVC và người lao động làm việc luân phiên hoặc trong trường hợp phải áp dụng các biện pháp phòng dịch; theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị, tổ chức nước ngoài và cá nhân là người nước ngoài đến giao dịch làm việc; tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài, không cử cán bộ đi nước ngoài trong thời điểm xảy ra dịch bệnh. 

 

Công văn 9243/BTC-KHTC cũng nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc CBCC lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.

 

Đây là văn bản chỉ đạo thứ 2 của Bộ Tài chính liên quan đến các biên pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ quan Bộ Tài chính sau khi Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 257/TT-VPCP ngày 27/7/2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật