Sửa quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

(TCT online) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
 

Ngân sách đã chi 16,29 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch

(TCT Online) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay, NSNN đã chi khoảng 16,29 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch Covid-19

(TCT Online) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, Tổng cục Thuế ban hành Văn bản số 497/TB-TCT yêu cầu các vụ/đơn vị  và toàn thể cán bộ, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 391/TB-TCT của Tổng cục Thuế về các biện pháp phòng chống dịch. 

Thêm 23 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

(TCT online) - Ngày 7/9, cả nước công bố thêm 23 trường hợp điều trị khỏi COVID-19, bao gồm 19 bệnh nhân tại Quảng Nam và 4 bệnh nhân tại Đà Nẵng.

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19

(TCT online) – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ động phương án ứng phó với các tình huống thiên tai

(TCT Online) - Nhằm sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống thiên tai trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tổng cục Thuế vừa ban hành Văn bản số 3650/TCT-TVQT yêu cầu các cục thuế chủ động ứng phó, không để xảy ra gián đoạn, bị động trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống thiên tai xảy ra. 

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế

(TCT online) - Đây là chỉ đạo trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 12/8/2020.