Khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác địa bàn đóng trụ sở chính

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 26022020/CV ngày 26/2/2020 của Công ty TNHH FUJITRANS (Việt Nam) về kê khai thuế của địa điểm kinh doanh khác tỉnh, TP trực thuộc trung ương với nơi Công ty đóng trụ sở chính. Về vấn đề này, ngày 1/7/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2697/TCT-KK hướng dẫn như sau:
 
- Căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, cụ thể:
 
- Căn cứ quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
 
- Theo hướng dẫn tại Công văn số 3200/TCT-KK và Công văn số 405/TCT-KK ngày 4/2/2020 của Tổng cục Thuế về khai thuế, sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh của DN khác tỉnh với đơn vị chủ quản.
 
Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp công ty và khách hàng có hợp đồng thỏa thuận sử dụng tên, địa chỉ và mã số thuế của công ty trên hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra liên quan trực tiếp đến địa điểm kinh doanh, thì: nếu bên bán chưa lập hóa đơn, chứng từ thì hai bên bổ sung phụ lục hợp đồng để ghi thông tin theo đúng nội dung hướng dẫn lập hóa đơn tại Công văn số 405/TCT-KK của Tổng cục Thuế. Nếu bên bán đã lập hóa đơn, chứng từ theo tên, địa chỉ và mã số thuế của DN thì DN tự xác định các hóa đơn, chứng từ phục vụ cho hoạt động của địa điểm kinh doanh để khai thuế cho địa điểm kinh doanh.
 
Từ ngày 1/7/2020, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật