Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 15768/CT-TTHT ngày 30/12/2019 của Cục Thuế TP HCM liên quan đến hóa đơn. Về nội dung này, ngày 19/5/2020, Tổng cục Thuế có Công văn 2059/TCT-CS hướng dẫn như sau:
 
Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn như sau:
 
“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn
 
a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
 
Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 
Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”
 
Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
 
Căn cứ quy định trên, ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật