Cơ quan thu phí được để lại 50% mức thu phí sở hữu công nghiệp

(TCT online) - Từ 1/7/2020, cơ quan thu phí được để lại 50% mức thu phí sở hữu công nghiệp.

Theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, thì tổ chức thu phí được để lại 50% (thay cho mức 85% hiện nay) số tiền phí thu được để trang trải cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP và nộp 50% (thay cho mức 15% hiện nay) số tiền phí thu được vào NSNN. Đồng thời sửa đổi, bổ sung điểm 6.2 mục B của Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, trong đó phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp (đối với mỗi kiểu dáng công nghiệp) có nguồn gốc Việt Nam, không bao gồm các khoản phí phải nộp cho văn phòng quốc tế đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, đều ở mức 2 triệu đồng.
Thông tư có hiệu lực kể từ 1/7/2020.
 

Tin mới

Các tin khác