Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 2025

(TCT Online) - Ngày 28/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) với nội dung kéo dài thời gian miễn thuế đến hết 31/12/2025.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, chính sách thuế SDĐNN đang quy định miễn đến hết ngày 31/12/2020. Sau 20 năm thực hiện, tổng số thuế miễn, giảm giai đoạn 2003-2010 trung bình khoảng 3.268,5 tỷ đồng/năm; giai đoạn từ 2011-2016 trung bình khoảng 6.308,3 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm 2020 khoảng 7.438,5 tỷ đồng/năm.

Đây là chính sách có tác động lớn, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ. Do đó, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện miễn thuế SDĐNN như quy định hiện hành, nhằm khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hơn nữa, với số thuế được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm, đây tiếp tục là nguồn đầu tư tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, việc quy định miễn thuế SDĐNN cũng không gây vướng mắc trong quan hệ thương mại với các nước, không vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam khi hội nhập.

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Thường trực Ủy ban Tài chính-ngân sách nhất trí với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế SDĐNN cho giai đoạn 2021-2025, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 và tình hình bất lợi về thiên tai, biến đổi khí hậu hiện nay. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, chính sách miễn thuế SDĐNN trong thời gian qua đã thể hiện rõ những mặt tích cực trong đời sống kinh tế xã hội. Do Quốc hội chưa có chương trình sửa đổi Luật Thuế SDĐNN và trong luật cũng chưa quy định thời hạn miễn thuế, do đó việc miễn thuế theo giai đoạn nên được tiếp tục. 

Tán thành với đề xuất miễn thuế SDĐNN, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, đây là chính sách có ý nghĩa lớn đối ngành nông nghiệp và hỗ trợ nông dân lúc gặp khó khăn, đặc biệt là trong những giai đoạn khủng hoảng tài chính thế giới thì sản xuất nông nghiệp vẫn là lĩnh vực “cứu cánh” cho nền kinh tế Việt Nam. Do đó, Ủy ban Tài chính-ngân sách cần đánh giá tác động, bất cập của việc miễn SDĐNN một cách kỹ lưỡng. Cùng với đó, Chính phủ có báo cáo đánh giá về các đối tượng, phạm vi được miễn thuế, chính sách khuyến khích nông dân sử dụng đất hiệu quả. Việc đánh giá, thẩm tra phải dựa trên ý kiến đóng góp của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, hội nông dân ở địa phương.

Tại cuộc họp, một số đại biểu đề nghị, chính sách thuế SDĐNN cần được xem xét, đánh giá trong tổng thể các chính sách chung với Luật Đất đai, Luật Thuế SDĐPNN và các loại thuế, các khoản thu khác đang áp dụng với đất như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, việc Chính phủ đề nghị tiếp tục ban hành nghị quyết của Quốc hội để thực hiện chính sách này là chưa thực sự phù hợp, vì đây là quy định ngoài phạm vi của Luật Thuế SDĐNN, đã được thực hiện trong giai đoạn 2011-2020 và nay đề nghị kéo dài đến năm 2025. Do đó, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thuế SDĐNN để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu cơ quan soạn thảo và thẩm tra dự thảo rà soát lại các chính sách, đối tượng miễn giảm thuế, cũng như giải thích rõ hơn những trường hợp để đất bỏ hoang. Ủy ban Tài chính-ngân sách cần có báo cáo thẩm tra kỹ lưỡng hơn về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế SDĐNN để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV trong tháng 5. 

Huyền Bảo

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật