Kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của ngành thuế

(TCT Online) - Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định số 330/QĐ-TCT ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2020 của ngành thuế. 

Ngoài việc thực hiện hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí, hoá đơn, mục tiêu của bản kế hoạch còn nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật để kịp thời xử lý, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và pháp luật về quản lý thuế nói riêng. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế; đánh giá thực trạng, tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại cơ quan thuế các cấp. 

Cụ thể, để triển khai kế hoạch, Tổng cục Thuế sẽ phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính thuế, phí, lệ phí và hoá đơn; kiểm tra việc thi hành pháp luật và thống kê về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, lệ phí và hoá đơn; báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. 

M. Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật