Dự kiến bổ sung nhiều đối tượng được miễn lệ phí môn bài

(TCT Online) - Tại dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhiều trường hợp miễn lệ phí môn bài đã được bổ sung. 

Một trong những trường hợp bổ sung đáng chú ý, đó là DN nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu. 

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nếu DN thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thì đơn vị mới thành lập cũng được miễn lệ phí môn bài trong thời gian DN được miễn lệ phí. Trường hợp đơn vị mới được thành lập từ thời điểm Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ có hiệu lực, thì thời gian miễn lệ phí của đơn vị đó được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đến hết thời gian DN được miễn lệ phí môn bài. Trong trường hợp thành lập trước thời điểm Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực, thì thời gian miễn lệ phí môn bài được tính từ ngày nghị định có hiệu lực đến hết thời gian DN được miễn lệ phí môn bài. DN chuyển đổi trước ngày nghị định này có hiệu lực thì thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Theo dự thảo thông tư, các trường hợp khác cũng được bổ sung miễn lệ phí môn bài gồm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp; quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và DN tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi (địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Uỷ ban dân tộc).

Dự thảo cũng quy định rõ, miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập, hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số DN mới); hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh; cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

Ngoài bổ sung các đối tượng được miễn lệ phí môn bài, dự thảo thông tư cũng bổ sung quy định về các điều kiện không phải nộp lệ phí môn bài nếu tạm ngừng kinh doanh; quy định nộp lệ phí môn bài như thế nào khi hết thời gian được miễn.

Minh Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật