Lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế

(TCT Online) - Trong khung khổ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38, Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. 

Theo đó, dự thảo thông tư quy định chi tiết về hồ sơ; quy định thủ tục, mẫu biểu đăng ký thuế quy định tại các điều 31, 34, 36, 37, 38, 39 và 40 của Luật Quản lý thuế số 38. Cùng với đó, mặc dù Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định đầy đủ trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế, thay đổi thông tin, tạm ngừng kinh doanh, khôi phục sau tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế để người nộp thuế và cơ quan thuế thực hiện, nhưng sau hơn 3 năm thực hiện, các quy định tại Thông tư số 95 có một số hạn chế và vướng mắc. Do đó, cần thiết phải xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Dự thảo thông tư được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc đơn giản, minh bạch, phù hợp với thực tiễn và tận dụng tối đa ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục về đăng ký thuế. Đồng thời, phù hợp với quản lý thuế của các nước trên thế giới đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân nước ngoài phát sinh tại Việt Nam theo hướng hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế đơn giản và thực hiện bằng phương thức điện tử. Ngoài ra, dự thảo thông tư được xây dựng nhằm đảm bảo tính thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm cả văn bản liên quan, như pháp luật về thuế, thu khác NSNN, hải quan, dân sự, giao dịch điện tử, đầu tư, DN, hợp tác xã.

Liên quan đến cấp mã số thuế cho địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định, cấp mã số thuế 13 số cho các địa điểm kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh trong trường hợp các địa điểm kinh doanh trên cùng địa bàn cấp huyện nhưng khác địa bàn cấp xã. Còn các địa điểm kinh doanh cùng địa bàn cấp xã thì không thuộc đối tượng được cấp mã số thuế 13 số mà sử dụng mã số thuế 10 số đã cấp cho người đại diện hộ kinh doanh để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, tất cả các hộ kinh doanh này đều nộp thuế theo phương pháp khoán nên để cơ quan thuế tính thuế, thông báo thuế cho từng cửa hàng, thì cần thiết phải cấp mã số thuế 13 số cho từng cửa hàng kinh doanh của hộ kinh doanh. Do đó, dự thảo thông tư đã sửa đổi quy định về cấp mã số thuế cho địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo Tổng cục Thuế đề xuất có 2 phương án. Một là, cấp mã số thuế 10 số cho từng địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Phương án này theo dõi được nghĩa vụ thuế của từng địa điểm kinh doanh, nhưng không có sự kết nối giữa mã số thuế của chủ hộ với mã số thuế của địa điểm kinh doanh. Hai là, cấp mã số thuế 13 số cho từng địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đảm bảo vừa theo dõi được nghĩa vụ thuế của từng địa điểm kinh doanh vừa kết nối giữa mã số thuế của chủ hộ với mã số thuế của địa điểm kinh doanh. Qua tổng hợp lấy ý kiến lần 1 thì hầu hết các góp ý đều nghiêng về phương án 2. Do đó, hiện dự thảo được xây dựng theo phương án này. 

Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định, không cấp mã số thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài khi đã được bên Việt Nam kê khai, nộp thuế thay về thuế nhà thầu. Thực tiễn cho thấy, quy định này gây khó khăn cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trong việc kê khai, nộp các loại thuế khác cho hoạt động của mình tại Việt Nam như lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân khấu trừ nộp thay cho người lao động. Để giải quyết vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4782/TCT-KK ngày 30/11/2018 hướng dẫn cấp 1 mã số thuế 10 số cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài có văn phòng điều hành tại Việt Nam nêu trên. Hiện dự thảo thông tư đã bổ sung quy định về cấp mã số thuế cho nhà thầu phụ nước ngoài có văn phòng điều hành tại Việt Nam đã được bên Việt Nam kê khai, nộp thuế thay về thuế nhà thầu, nhưng có phát sinh kê khai, nộp các loại thuế khác trực tiếp với cơ quan thuế.  

Ngoài ra, dự thảo cũng bỏ quy định cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho DN vì đây là đối tượng thực hiện đăng ký DN tại cơ quan đăng ký kinh doanh nên cơ quan thuế không phải trả kết quả cho người nộp thuế; sửa đổi thời hạn cơ quan chi trả nộp hồ sơ thay đổi thông tin thay cho cá nhân và người phụ thuộc; bổ sung quy định về hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi DN, hợp tác xã thực hiện phá sản, hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN, hợp tác xã…

Minh Huệ

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật