Kiến nghị xuất bán thuốc BVTV dự trữ để nộp ngân sách Nhà nước

(TCT online) - Đây là một phần nội dung tại Công văn số 1560/BNN-KH của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ngày 2/3/2020 nhằm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc dừng dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), tổ chức xuất bán số lượng thuốc tồn kho, số tiền thu được nộp ngân sách Nhà nước.

Công văn nêu rõ: Theo quy định tại Luật Dự trữ quốc gia và Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia, Bộ NN&PTNT được giao quản lý các nhóm mặt hàng: (i) hạt giống cây trồng; (ii) thuốc bảo vệ thực vật; (iii) hóa chất khử khuẩn, khử trùng, xử lý nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản; (iv) thuốc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tổng giá trị hàng dự trữ quốc gia tồn kho hiện nay đạt khoảng 430 tỷ đồng.

Trong những năm qua, công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia của Bộ NN&PTNT đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đã thực sự phát huy hiệu quả trên thực tiễn; góp phần hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai; đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống nông dân.

Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia không được các địa phương đề nghị hỗ trợ bởi các lý do: Dịch hại cây trồng ít xuất hiện và bùng phát; một số địa phương có điều kiện đã chủ động kinh phí để xử lý khi dịch xảy ra.

Mặt khác, thuốc bảo vệ thực vật là hóa chất độc hại, thời gian sử dụng ngắn (từ 2-3 năm) nên phải thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch luân chuyển hàng dẫn tới phát sinh chi phí, tốn kém cho ngân sách Nhà nước. Hiện nay, tồn kho dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật gần 258 tấn, với giá trị gần 42 tỷ đồng.

Từ thực tiễn nêu trên, Bộ NN&PTNT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật khỏi danh mục hàng dự trữ quốc gia. Trường hợp được Ủy ban thường vụ Quốc hội chấp thuận, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức xuất bán lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn kho, số tiền thu được nộp ngân sách Nhà nước.

Tin, ảnh: Tiến Dũng 

Gửi bình luận


Mã bảo mật