Chính sách thuế GTGT đối với dự án đầu tư

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1769/CT-KK ngày 31/7/2019, Công văn số 3045/CT-KK ngày 24/12/2019 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 14/1/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 182/TCT-CS hướng dẫn như sau:
 
1. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cùng tỉnh, TP
Về việc hoàn thuế GTGT của cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh, TP, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền, sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, Tổng cục Thuế sẽ thông báo cho Cục Thuế.
 
2. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư Đóng gói phân bón
a) Tại Điều 3 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón quy định:
“Điều 3. Giải thích từ ngữ
 
6. Sản xuất phân bón là việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động tạo ra sản phẩm phân bón thông qua phản ứng hóa học, sinh hóa, sinh học hoặc các quá trình vật lý như nghiền, trộn, sàng, sấy, bọc, tạo hạt, viên hoặc khuấy trộn, lọc hoặc chỉ đóng gói phân bón.
 
7. Đóng gói phân bón là việc sử dụng máy móc, thiết bị để san chiết phân bón từ dung tích lớn sang dung tích nhỏ, từ bao bì lớn sang bao bì nhỏ hoặc là hình thức đóng gói từ dung tích, khối lượng cố định vào bao bì theo một khối lượng nhất định mà không làm thay đổi bản chất, thành phần, hàm lượng, màu sắc, dạng phân bón.
 
b) Tại Khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế quy định đối tượng không chịu thuế như sau: "1. Bổ sung khoản 3a vào sau Khoản 3 Điều 5 như sau: “3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”.”
 
c) Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
 
“1. Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3 như sau:
 
“1b. Phân bón; thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang).”
 
d) Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
 
“2. Bổ sung Khoản 3a vào Điều 4 như sau:
 
“3a. Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác;”
 
Căn cứ các quy định trên, công văn của Cục Thuế chưa nêu cụ thể về quy trình sản xuất, mục tiêu của dự án. Đề nghị, Cục Thuế tỉnh Long An trên cơ sở hồ sơ cụ thể về dự án đầu tư, tình hình thực tế và các quy định nêu trên để xử lý theo quy định.
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật