Hà Nội đẩy mạnh hoạt động đấu thầu

(TCT online) - Ngày 4/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn “Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư và hoạt động đấu thầu qua mạng” cho các đại diện sở, ban, ngành, quận, huyện và công ty-với tư cách nhà thầu trên địa bàn.
 
 
Sau một thời gian triển khai đấu thầu qua mạng, việc áp dụng hoạt động này đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Các chủ đầu tư đã tự giác tuân thủ chỉ tiêu áp dụng đấu thầu qua mạng trong năm nay là 50% đối với số lượng gói thầu và 15% giá trị gói thầu. 
 
Tuy vậy, mặc dù Hà Nội đã chủ động thực hiện đấu thầu qua mạng và đạt hiệu quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn bộc lộ một số vấn đề. Đó là tình trạng chưa thực hiện đầy đủ việc lập kế hoạch, tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi về công tác đấu thầu theo quy định. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ còn chậm, chất lượng báo cáo chưa đạt yêu cầu... 
 
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Thành phố đã ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 và các văn bản chỉ đạo khác để tăng cường hoạt động đấu thầu, nhằm đáp ứng yêu cầu chung. Vì vậy, việc tổ chức bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức trong lựa chọn nhà thầu, nhất là đấu thầu qua mạng cho các đơn vị là hết sức cần thiết.
 
Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã hướng dẫn, giải đáp những vấn đề thực tiễn nêu ra từ phía học viên. Nội dung gồm hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư, trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, trách nhiệm của chủ đầu tư... 
  Thái  Dương
 

Tin mới

Các tin khác