Hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4321/CT-TTKT1 ngày 28/5/2019 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập. Về vấn đề này, ngày 16/7/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2813/TCT-DNNCN hướng dẫn như sau:
 
Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoàn thuế TNCN.
 
Căn cứ Điều 7 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ quy định về việc chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy.
 
Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thực hiện nộp thuế TNCN theo phương thức điện tử khi có nhu cầu hoàn thuế TNCN thì nộp hồ sơ đề nghị hoàn theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong đó bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN được thay bằng chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
 
Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập và sẽ nghiên cứu để sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật