Chính sách thuế đối với đại lý bán vé máy bay

(TCT online) - Trả lời Công văn số 145/2019/CV đề ngày 12/7/2019 của Công ty CP du lịch dịch vụ Hà Nội hỏi về chính sách thuế, ngày 25/7/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 58608/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 
- Căn cứ Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
 
“7. Các trường hợp khác:
 
Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:
 
đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm. ...”
 
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty CP Du lịch dịch vụ Hà Nội là đại lý vé máy bay của các hãng hàng không bán đúng giá hưởng hoa hồng trên doanh số vé bán ra thì Công ty không phải khai thuế GTGT đối với doanh thu vé máy bay nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của hãng hàng không.
 
Nội dung liên quan đến hạch toán kế toán không thuộc thẩm quyền trả lời của Cục Thuế TP Hà Nội, đề nghị đơn vị liên hệ với Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn.
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật