Giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 04/2018/PD ngày 05/07/2018 của Công ty TNHH Phương Duy đề nghị giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng D-Glucosamine. Về vấn đề này, ngày 17/101/2018, Tổng cục Thuế có Công văn 4005/TCT-CS hướng dẫn như sau:
 
Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT về thuế suất 5%;
 
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 10%;
 
Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, trường hợp xác định mặt hàng D-Glucosamine là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, có đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ Y tế thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5% như quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.
 
Trường hợp xác định mặt hàng D-Glucosamine là thực phẩm chức năng, có đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ Y tế thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10% như quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật