Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với thẻ chơi game

(TCT online) - Trả lời Công văn số 18/2017/CV-CT ngày 10/11/2017 của Công ty CP E.KI.M, Công văn số70078/CT-PC ngày 30/10/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội về thuế GTGT, ngày 9/2/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 536/TCT-CS hướng dẫn như sau:
 
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thuế suất 0%; Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào; Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế suất 0%;
 
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần E.KI.M cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài qua website https://www.gamecardsvn.com của Công ty (cung cấp mã số của thẻ nạp game và mã số của thẻ nạp tiền chơi game); việc giao kết hợp đồng trên website tuân thủ theo hướng dẫn tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; Công ty có chứng từ chứng minh khách hàng ở nước ngoài thanh toán cho Công ty theo hình thức không dùng tiền mặt; nếu Công ty có dữ liệu xác định dịch vụ của Công ty cung cấp được tiêu dùng ngoài Việt Nam (khách hàng ở nước ngoài xác định theo địa chỉ IP của máy tính khách hàng truy cập vào đơn hàng để lấy mã số của thẻ) thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
TCT 

Gửi bình luận


Mã bảo mật