Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

(TCT online) – Tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã nêu rõ quy định về Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh.
 

Hướng dẫn về ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất tại khu công nghiệp, khu kinh tế

(TCT online) - Ngày 6/11,  Bộ Tài chính có Công văn 13612/BTC – QLCS hướng dẫn về ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến khu công nghiệp, khu kinh tế theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. 

Thuế GTGT đối với tài sản cố định

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 8622/CT-KTr2 ngày 21/9/2018 và Công văn số 3362/CT-KTr2 ngày 24/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế có Công văn 4001/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 04/2018/PD ngày 05/07/2018 của Công ty TNHH Phương Duy đề nghị giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng D-Glucosamine. Về vấn đề này, ngày 17/101/2018, Tổng cục Thuế có Công văn 4005/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Thuế GTGT đối với cây tự trồng

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3073/CT-TTHT ngày 21/5/2018 của Cục thuế Thừa Thiên Huế về vướng mắc chính sách thuế GTGT tại công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải quốc tế

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 03/CV-18 ngày 3/7/2018 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải và Công văn số 1046/CT-TTHT ngày 7/6/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hỏi về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải quốc tế. Về vấn đề này, ngày 17/10/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 4037/TCT-CS giải đáp như sau:

Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4329/VPCP-ĐMDN ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phana về chính sách thuế GTGT đối với các sản phẩm của Công ty sản xuất. Về kiến nghị của Công ty, ngày 20/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3208/TCT-CS phúc đáp như sau: