Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

(TCT Online) - Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020.

 

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 94 về xử lý nợ thuế sẽ có hiệu lực từ 1/7/2020

(TCT Online) - Nhằm tạo cơ sở cho việc xử lý nợ thuế thống nhất, đúng quy định pháp luật, Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. 

Hướng dẫn gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

(TCT online) - Trả lời Công văn số 20200415/TVE-ACC ngày 15/4/2020 của Công ty TNHH Kỹ thuật Taikisha Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về gia hạn nộp tiền thuế, ngày 29/4/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 28549/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Hóa đơn đối với hàng khuyến mại

(TCT online) - Trả lời văn bản số 008/2020/CV-TFC ngày 4/2/2020 của Công ty CP Trang về hóa đơn, ngày 7/4/2020  Cục Thuế TP HCM có Công văn 3522/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài

(TCT online) - Trả lời Công văn số 20200312/MK-CTTPHN ngày 12/3/2020 của Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam hỏi về việc nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài, ngày 23/4/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 26514/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 2025

(TCT Online) - Ngày 28/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) với nội dung kéo dài thời gian miễn thuế đến hết 31/12/2025.

Kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của ngành thuế

(TCT Online) - Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định số 330/QĐ-TCT ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2020 của ngành thuế.