Hướng dẫn điền mã số thuế người mua trên hóa đơn

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội nhận được công văn hỏi không số đề ngày 11/11/2020 của Công ty TNHH Sugiko Việt Nam hỏi về định dạng điền mã số thuế của người mua trên hóa đơn. Ngày 26/11/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 102272/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:
 

Chính sách thuế đối với lãi tiền gửi ngân hàng

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội nhận được Công văn số 92/2020/CV-VDTC ngày 22/10/2020 của Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với lãi tiền gửi. Về vấn đề này, ngày 23/11/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 101323/CTHN-TTHT  hướng dẫn như sau:

Kê khai thuế TNCN và hạch toán thuế GTGT

(TCT online) - Trả lời Công văn số 03/2020/CV-TAX-HN ngày 19/10/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam tại Hà Nội (Multicampus) (sau đây gọi là Công ty) hỏi về việc kê khai thuế TNCN & hạch toán thuế GTGT, ngày 23/11/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 101316/CTHN-TTHT  hướng dẫn như sau:

Điểm mới của NĐ 126/2020/NĐ-CP đối với DN kinh doanh vận tải ứng dụng nền tảng công nghệ.

Từ 05/12/2020, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày  19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi tắt là NĐ 126) có hiệu lực thi hành.

Chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất lắp ráp trong nước

(TCT online) - Trả lời Công văn số 462/CT-NVDTPC ngày 29/6/2020 của Cục Thuế Sóc Trăng về chính sách giảm lệ phí phí trước bạ đối với xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước, ngày 2/11/2020, Tổng cục Thuế có Công văn 4670/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn

(TCT online) - Trả lời Công văn 22/2020/TCKT-SSC ngày 5/10/2020 của Công ty CP Style Stone về việc chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức được chia của dự án đầu tư vào Hoa Kỳ (sau đây gọi tắt là "Công ty"), ngày 2/11/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 95846/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

(TCT online) - Trả lời Công văn số 16-10/2020/CV-Jupiter đề ngày 16/10/2020 của Chi nhánh công ty CP giao nhận hàng hóa Jupiter - Pacific tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) hỏi về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 2/11/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 95838/CT-TTHT hướng dẫn như sau: