Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

(TCT online) - Trả lời Công văn số 210619/KT-VCC của Công ty CP VCCORP hỏi về chính sách thuế, ngày 1/7/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 51358/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 

Giải đáp về chính sách thuế TNCN

(TCT online) - Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 10062019/VP ngày 10/06/2019 của Chi nhánh Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phong tại Hà Nội (sau đây gọi là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế TNCN. Ngày 26/6/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 49849/CT-TTHT phúc đáp như sau:

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số l53/IVB-BOE/2019 ngày 18/04/2019 của Ngân hàng TNHH Indovina kiến nghị về việc thực hiện hóa đơn điện tử. Về nội dung này, ngày 6/6/2019, Tổng cục Thuế có Công văn 2296/TCT-DNL hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế khi xử lý tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3116/CT-TTHT ngày 3/4/2019 của Cục Thuế TP HCM đề nghị hướng dẫn chính sách thuế khi xử lý tài sản bảo đảm tiền vay. Về vấn đề này, ngày 10/6/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2342/TCT-DNL hướng dẫn như sau:

Thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

(TCT online) - Trả lời Công văn số 5445/HQHP-TXNK ngày 26/4/2019 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất linh kiện, phụ tùng ôtô, ngày 6/6/2019 Tổng cục Hải quan có Công văn  3761/TCHQ-TXNK nội dung như sau:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ

(TCT onlline) - Tổng cục Thuế nhận được văn bản số công văn số 8376/VPCP-ĐMDN ngày 18/09/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ. Về vấn đề này, ngày 1/10/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 3962/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Giải đáp chính sách thuế TNDN

(TCT online) - Bộ Tài chính nhận được công văn số 6726/VPCP-ĐMDN ngày 30/7/2019 của Văn phòng Chính phủ kèm theo văn bản kiến nghị của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic (văn bản số 60/VCM ngày 22/7/2019). Về vấn đề này, ngày 24/9/2019 Bộ Tài chính có Công văn 11243/BTC-TCT hướng dẫn như sau: