Kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4492/CT-TTHT ngày 24/5/2018 của Cục Thuế TP  HCM về việc đăng ký mã số thuế của Công ty Tag-It Pacific Ltd có trụ sở tại Hông Kông. Về vấn đề này, ngày 9/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3065/TCT-KK hướng dẫn như sau:
 

Chính sách thuế đối với DN sản xuất phần mềm

(TCT online) - Công ty CS Việt Nam đăng ký hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và đã sản xuất ra “Phần mềm bảo mật toàn diện website” có tên gọi là: “Phần mềm C. Platform” được Cục bản quyền tác giả - Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận đăng ký quyền tác giả. 

Thủ tướng ban hành Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

(TCT online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Thuế GTGT đối với mặt hàng máy kéo dùng trong nông nghiệp

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 219/HQHCM-TXNK ngày 23/01/2018 của Cục Hải quan TP HCM (do Tổng cục Hải quan chuyển sang theo văn bản số 49/CST ngày 12/2/2018) về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng máy kéo dùng trong nông nghiệp. Về vấn đề này, ngày 22/6/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 2511/TCT-CS phúc đáp như sau:

Xử lý vấn đề cưỡng chế nợ thuế TNDN

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 80/CT-TCKT ngày 24/5/2018 của Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 về việc cưỡng chế nợ thuế TNDN năm 2017. Về vấn đề này, ngày 20/6/2018 Tổng cục Thuế có Công văn số 2466/TCT-QLN trả lời như sau:

Cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 03-01/CV ngày 16/03/2018 của VPĐD Zaklady Farmeceutyczne Polpharma S.A tại Hà Nội về việc hướng dẫn cách tính tiền nhà cho thuế TNCN. Về vấn đề này, ngày 19/6/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 2429/TCT-TNCN hướng dẫn như sau:

TNCN đối với cá nhân tham gia đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí nhà nước

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 30643/CT-TTHT ngày 16/5/2018 và Công văn số 37846/CT-TTHT ngày 5/6/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia các Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước. Về vấn đề này, ngày 19/6/2018 Tổng cục Thuế có Công văn  2428/TCT-TNCN hướng dẫn như sau: