Chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại

(TCT online) - Trả lời Công văn số 200805/KT ghi ngày 8/5/2020 của Công ty CP Diana Unicharm vướng mắc về chính sách thuế, ngày 25/5/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 40840/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 

Chính phủ ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP, tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%

(TCT Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết.

Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 15768/CT-TTHT ngày 30/12/2019 của Cục Thuế TP HCM liên quan đến hóa đơn. Về nội dung này, ngày 19/5/2020, Tổng cục Thuế có Công văn 2059/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số SSIT 2020/02-CST ngày 10/3/2020 của Công ty TNHH liên doanh dịch vụ Container quốc tế cảng Sài Gòn (SSIT) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài làm việc tại công ty. Về vấn đề này, ngày 18/5/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2012/TCT-DNNCN hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế TNCN, TNDN đối với các khoản từ thiện

(TCT online) - Tổng cục Thuế được Công văn số 83164/CT-TTHT ngày 4/11/2019 của Cục Thuế Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với các khoản từ thiện. Về vấn đề này, ngày 18/5/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2011/TCT-DNNCN hướng dẫn như sau:

Bộ Tài chính bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp lĩnh vực KBNN và NSNN

(TCT online) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 38/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước.

Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020

(TCT Online) - Trong phiên họp toàn thể tại hội trường ngày 11/6, Quốc hội đã nghe báo cáo của Chính phủ về dự thảo nghị quyết đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.