Khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác địa bàn đóng trụ sở chính

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 26022020/CV ngày 26/2/2020 của Công ty TNHH FUJITRANS (Việt Nam) về kê khai thuế của địa điểm kinh doanh khác tỉnh, TP trực thuộc trung ương với nơi Công ty đóng trụ sở chính. Về vấn đề này, ngày 1/7/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2697/TCT-KK hướng dẫn như sau:
 

Xử lý việc chậm nộp hồ sơ khai thuế

(TCT online) - Trả lời Công văn số 673/CT-KK ngày 12/5/2020 của Cục Thuế Gia Lai về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế (HSKT), ngày 30/6/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2683/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại

(TCT online) - Cấm các hành vi sử dụng viện trợ để phục vụ mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn thuế, xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc...

Hoàn thuế GTGT khi sáp nhập DN

(TCT online) - Trả lời Công văn số 4171/CT-TTKT7 đề ngày 29/4/2020 của Cục Thuế TP HCM về việc hoàn thuế sau khi sáp nhập DN, ngày 1/7/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2701/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Thuế GTGT đối với mặt hàng nông sản

(TCT online) - Trả lời Công văn số 1206/CV-BM đề ngày 12/6/2020 của Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Ban Mai (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm nông sản, ngày 26/6/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 58078/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Những điểm mới của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2020

(TCT Online) - Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020. Với nội dung gồm 17 chương, 152 điều, luật đã được kết cấu lại và bổ sung 3 chương mới. 

Hướng dẫn lập hồ sơ giao dịch liên kết

(TCT online) - Trả lời Công văn số 21/2020/DWVN-CV đề ngày 4/5/2020 của Công ty TNHH Deawoo engineering & contruction Việt Nam (sau đây gọi tắt là công ty) hỏi về chính sách thuế, ngày 25/5/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 40838/CT-TTHT hướng dẫn như sau: