Trường hợp được miễn chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội nhận được Công văn số 321/CNHN đề ngày 22/6/2020 của Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm TW Codupha Hà Nội (sau đây gọi là Chi nhánh), hỏi về việc miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử, ngày 14/7/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 65276/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 

Lệ phí môn bài đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh

(TCT online) - Trả lời Công văn số 6781/CT-TTHT ngày 10/6/2020 của Cục Thuế TP HCM về lệ phí môn bài đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh, ngày 15/7/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2842/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Thuế GTGT đối với hoạt động đào tạo kỹ năng

TCT online -  Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4533/CT-TTHT ngày 3/12/2019 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về thuế GTGT đối với hoạt động đào tạo kỹ năng. Về vấn đề này, ngày 29/6/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2671/TCT-CS  hướng dẫn như sau:

Kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2621/CT-TTKT ngày 12/06/2020 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận phản ánh về việc kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh. Về vấn đề này, ngày 26/6/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2621/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn giấy trong thời gian chuyển đổi sang hóa đơn điện tử

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội nhận được Công văn số 86/CNHN-KH đến ngày 30/6/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 (sau đây gọi là Chi nhánh) về việc sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Về vấn đề này, ngày 6/7/2020  Cục Thuế Hà Nội có Công văn 61915/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Phạt tới 3 tỷ đồng nếu vi phạm quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng

(TCT online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó đề xuất hành vi vi phạm quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam có thể bị phạt mức 2- 3 tỷ đồng.

Hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.