Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Hong Kong

 

(TCT online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2020/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hong Kong (Trung Quốc) giai đoạn 2019-2022 (thuế suất AHKFTA).
 

Bãi bỏ 111 văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

(TCT online) -  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị đinh, quyết định bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, tại Nghị định 05/2020/NĐ-CP, Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó:

Hướng dẫn nộp thuế đối với hộ kinh doanh

 

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội vừa có hướng dẫn về thủ tục khai và nộp thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2020.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

(TCT online) - Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.

Từ 15/11 triển khai quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

(TCT online) - Ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC (TT66) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, ngày 30/10/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4409/TCT-KK kèm theo phụ lục về những nội dung mới của TT66. Trên cơ sở các văn bản này, Tạp chí Thuế hệ thống lại các nội dung sửa đổi bổ sung tại TT66 theo bảng so sánh dưới đây để giúp bạn đọc nắm bắt đầy đủ và thực hiện tốt các quy định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/11/2019.
 

Hà Nội đẩy mạnh hoạt động đấu thầu

(TCT online) - Ngày 4/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn “Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư và hoạt động đấu thầu qua mạng” cho các đại diện sở, ban, ngành, quận, huyện và công ty-với tư cách nhà thầu trên địa bàn.

Siết chặt quản lý thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất

(TCT online) - Tổng cục Thuế vừa có công văn số 3122/TCT-TTKT gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các giao dịch chuyển nhượng nhà và đất.