Thuế GTGT đối với cây tự trồng

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3073/CT-TTHT ngày 21/5/2018 của Cục thuế Thừa Thiên Huế về vướng mắc chính sách thuế GTGT tại công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
 

Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải quốc tế

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 03/CV-18 ngày 3/7/2018 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải và Công văn số 1046/CT-TTHT ngày 7/6/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hỏi về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải quốc tế. Về vấn đề này, ngày 17/10/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 4037/TCT-CS giải đáp như sau:

Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4329/VPCP-ĐMDN ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phana về chính sách thuế GTGT đối với các sản phẩm của Công ty sản xuất. Về kiến nghị của Công ty, ngày 20/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3208/TCT-CS phúc đáp như sau:

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

  
(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 31070/CT-TTr1 ngày 17/5/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, ngày 21/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3225/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Phân loại HS code hàng nhập khẩu

(TCT online) - Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 070518/CV ngày 07/5/2018 của Công ty CP Amor Global về việc xin phân loại HS code cho mặt hàng máy thẩm thấu dưỡng chất. Về việc này,  ngày 6/9/2018 Tổng cục Hải quan có Công văn 5210/TCHQ-TXNK hướng dẫn như sau:

Kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai

(TCT online) - Trả lời Công văn số 1381/CT-TTr ngày 20/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh, ngày 17/8/2018, Tổng cục Thuế có Công văn 3181/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Xử lý dữ liệu TMS đối với người nộp thuế đã đóng MST

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 826/CT-KK&KTT ngày 4/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xử lý nợ phát sinh khi chuẩn hóa dữ liệu TMS đối với người nộp thuế là Chi nhánh Công ty CP Someco Sông Đà (TP Hà Nội), mã số thuế 5400240573-004. Trong đó, theo phản ánh của Cục Thuế thì dữ liệu nộp thừa trên sổ thuế (sổ theo dõi thu nộp) sau khi chuyển đổi chuyển thành dữ liệu nợ. Về vấn đề này, ngày 15/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3137/TCT-KK hướng dẫn như sau: