Chính sách thuế đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2007/CT-KTNB ngày 26/8/2019 của Cục Thuế Long An và văn bản số CV12/PQ/2019 ngày 29/8/2019 của Công ty TNHH SXTM Phương Quân hỏi về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay. Về vấn đề này, ngày 24/2/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 787/TCT-CS hướng dẫn như sau:
 

Quy định mức hỗ trợ CBCCVC Bộ Ngoại giao từ nguồn thu phí để lại

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, trong đó nêu rõ mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) Bộ Ngoại giao tối đa không quá 1 lần tổng mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

Kiến nghị xuất bán thuốc BVTV dự trữ để nộp ngân sách Nhà nước

(TCT online) - Đây là một phần nội dung tại Công văn số 1560/BNN-KH của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ngày 2/3/2020 nhằm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc dừng dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), tổ chức xuất bán số lượng thuốc tồn kho, số tiền thu được nộp ngân sách Nhà nước.

Hướng dẫn lập hóa đơn khi thu lại tiền cước vận tải quốc tế

(TCT onlie) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5733/CT-TTHT ngày 5/7/2019 của Cục Thuế Quảng Nam hỏi về vướng mắc của Công ty cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam (Công ty Pisico) qua hệ thống Etax liên quan đến việc lập hóa đơn, chứng từ khi thu lại tiền cước vận tải quốc tế đã trả hộ cho các DN ủy thác xuất khẩu hàng hóa. Về vấn đề này, ngày 21/1/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 323/TCT-CS trả lời như sau:

Xác định đối tượng chịu thuế GTGT

(TCT online) - Trả lời Công văn số 35/AIC đề ngày 15/1/2020 của Công ty CP tiến bộ Quốc tế hỏi về thuế GTGT, ngày 21/1/2020, Cục Thuế Hà Nội có Công văn 3207/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế GTGT đối với dự án đầu tư

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1769/CT-KK ngày 31/7/2019, Công văn số 3045/CT-KK ngày 24/12/2019 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 14/1/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 182/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Thanh toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

(TCT online) - Trả lời Công văn số 005/Mr. DAK ngày 19/7/2019 và hồ sơ bổ sung thông tin, tài liệu ngày 24/12/2019 của Công ty TNHH Mr. DAK F&B về chi phí thuê văn phòng, ngày 21/1/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 3351/CT-TTHT hướng dẫn như sau: