Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình DN

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 6715/CT-THNVDT ngày 17/9/2018 và Công văn số 8274/CT-THNVDT ngày 2/11/2018 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình DN. Về vấn đề này, ngày 23/11/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 4657/TCT-DNL hướng dẫn như sau:
 

Giải đáp về chính sách hóa đơn chứng từ

(TCT online) - Trả lời Công văn số Công văn số 936/CV ghi ngày 12/11/2018 của Công ty CP đầu tư địa ốc Hải Đăng hỏi về chính sách thuế (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hóa đơn, ngày 29/11/2018 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn  78963/CT-TTHT như sau:

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 67242/CT-KTT2 ngày 04/10/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công văn số 004/VTJ-TCKT ngày 26/10/2018 của Công ty CP Vinatex Quốc tế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, ngày 23/11/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 4658/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

(TCT online) – Tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã nêu rõ quy định về Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh.

Hướng dẫn về ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất tại khu công nghiệp, khu kinh tế

(TCT online) - Ngày 6/11,  Bộ Tài chính có Công văn 13612/BTC – QLCS hướng dẫn về ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến khu công nghiệp, khu kinh tế theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. 

Thuế GTGT đối với tài sản cố định

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 8622/CT-KTr2 ngày 21/9/2018 và Công văn số 3362/CT-KTr2 ngày 24/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế có Công văn 4001/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 04/2018/PD ngày 05/07/2018 của Công ty TNHH Phương Duy đề nghị giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng D-Glucosamine. Về vấn đề này, ngày 17/101/2018, Tổng cục Thuế có Công văn 4005/TCT-CS hướng dẫn như sau: