Chính sách thuế đối với tiền lương

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1112/CV ngày 11/12/2018 của Công ty TNHH Da Young Vina về việc chi phí tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH một thành viên đồng thời trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Vấn đề này, ngày 22/4/2019 Tổng cục Thuế có Công văn  1590/TCT-DNNCN trả lời như sau:
 

Phân loại các khoản phí trong hợp đồng vay vốn

(TCT online) - Trả lời Công văn số THT-14-17 ngày 15/01/2014 của Công ty TNHH Phát triển T.H.T vướng mắc về nghĩa vụ thuế đối với các khoản phí thu xếp khoản vay, phí đại lý, phí tham gia đi kèm với chi phí trả lãi tiền vay được thể hiện trên hợp đồng vay vốn của Công ty với Ngân hàng phát triển Hàn Quốc, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, ngày 19/2/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 6660/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Giá tính thuế TTĐB mặt hàng bia

(TCT online) - Ngày 27/11/2018, Bộ Tài chính nhận được văn bản số 02/HHN-TTr ngày 8/11/2018 của Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) kiến nghị về quy định giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng bia tại Nghị định số 108/2015/NĐ-CP trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/6/2016. Về vấn đề này, ngày 20/2/2019 Bộ Tài chính có Công văn 1981/BTC-CST phúc đáp như sau:

Thuế BVMT đối với dầu xử lý, dầu trắng

(TCT online) - Bộ Tài chính nhận được Công văn số 0209/2018/CV-NCA ngày 14/9/2018 của Công ty cổ phần nhựa Châu Âu, Công văn số 01/CV/2018 ngày 24/11/2018 của Công ty TNHH Sơn JOTUN Việt Nam, Công văn số 28684 ngày 18/6/2018 của Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam, Công văn số 14/SV-NKPL ngày 11/9/2018 của Công ty TNHH Sailun Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với dầu xử lý, dầu trắng - tên gọi khác là dầu hóa dẻo cao su (mã số HS 27.10.19.20 và 27.10.19.90) nhập khẩu;

Thuế GTGT đối với thép xây dựng xuất khẩu

(TCT online) - Bộ Tài chính nhận được công văn số 2018CV-BTC ngày 12/11/2018 của Công ty TNHH Thép Vina Kyoei đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm thép xây dựng xuất khẩu. Về vấn đề này, ngày 28/1/2019 Bộ Tài chính có Công văn 1274/BTC-CST hướng dẫn như sau:

Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

(TCT online) - Trả lời Công văn số 181205/CV-WDVN đề ngày 05/12/2018 và công văn bổ sung hồ sơ số 181225/CV-WDVN đề ngày 25/12/2018 của Công ty TNHH Wirecard (Việt Nam) hỏi về xử lý hóa đơn đã lập, ngày 13/2/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 6222/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ

(TCT online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.