Không kéo dài thời gian giảm lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước?

(TCT online)- Bộ Tài chính vừa có Công văn số 14246/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó đề xuất Chính phủ không kéo dài thời gian giảm phí trước bạ cho ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước sau ngày 31/12/2020.

 

Đối tượng và thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế

(TCT Online) - Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ (Nghị định 123) vừa được Chính phủ ban hành. Ngoài những điểm mới về thời điểm bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử, nghị định còn có những nội dung mới về việc bán hóa đơn của cơ quan thuế. 

Ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 68 về hóa đơn điện tử

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Xử lý hồ sơ hoàn tiền sử dụng đất

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7447/CT-TTKT1 ngày 25/8/2020 của Cục Thuế Vĩnh Phúc và Công văn số 2020001 HT/MD ngày 25/9/2020 của Công ty TNHH in điện tử Minh Đức vướng mắc về việc xử lý hồ sơ hoàn tiền sử dụng đất. Về vấn đề này, ngày 28/10/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 4585/TCT-KK trả lời như sau:

Hướng dẫn thể hiện dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

(TCT online) - Trả lời Công văn số 07-2020/CV-VINSMART đến ngày 29/9/2020 của Công ty CP nghiên cứu và xản xuất Vinsmart (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về sử dụng hóa đơn điện tử, ngày 8/10/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 89565/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 22.09/2020CV-MCL ngày 22/9/2020 của Công ty TNHH may Chợ Lớn về việc kê khai và nộp thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh. Về vấn đề này, ngày 29/10/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 4601/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020

(TCT online) - Trả lời Công văn số 10102020 ngày 6/10/2020 của Công ty TNHH HNF (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNDN, ngày 19/10/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 91813/CT-TTHT hướng dẫn như sau: