Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. 

 

Lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành, lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Dự kiến bổ sung nhiều đối tượng được miễn lệ phí môn bài

(TCT Online) - Tại dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhiều trường hợp miễn lệ phí môn bài đã được bổ sung. 

Lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế

(TCT Online) - Trong khung khổ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38, Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. 

Khấu trừ thuế GTGT đối với công trình xây dựng cơ bản

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7853/CT-TTHT ngày 25/12/2019 của Cục Thuế Hải Dương khấu trừ thuế GTGT 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua kho bạc nhà nước. Về việc này, ngày 10/3/2020, Tổng cục Thuế có Công văn 979/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Thuế GTGT đối với hàng phụ phẩm

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1745/CT-TTHT ngày 1/8/2019 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về thuế GTGT đối với hàng phụ phẩm. Về vấn đề này, ngày 6/6/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 939/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Thuế GTGT đối với sản phẩm Clinker xuất khẩu

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 01/CV-2019 ngày 31/5/2019 của Công ty TNHH thạch cao Miền Trung về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm Clinker xuất khẩu. Về vấn đề này, ngày 24/2/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 789/TCT-CS hướng dẫn như sau: