Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ

(TCT onlline) - Tổng cục Thuế nhận được văn bản số công văn số 8376/VPCP-ĐMDN ngày 18/09/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ. Về vấn đề này, ngày 1/10/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 3962/TCT-CS hướng dẫn như sau:
 

Giải đáp chính sách thuế TNDN

(TCT online) - Bộ Tài chính nhận được công văn số 6726/VPCP-ĐMDN ngày 30/7/2019 của Văn phòng Chính phủ kèm theo văn bản kiến nghị của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic (văn bản số 60/VCM ngày 22/7/2019). Về vấn đề này, ngày 24/9/2019 Bộ Tài chính có Công văn 11243/BTC-TCT hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7072/VPCP-ĐMDN ngày 08/8/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Green Chemtech Vina. Về kiến nghị của Công ty TNHH Green Chemtech Vina, ngày 3/10/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 4003/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Hà Nội đẩy mạnh hoạt động đấu thầu

(TCT online) - Ngày 4/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn “Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư và hoạt động đấu thầu qua mạng” cho các đại diện sở, ban, ngành, quận, huyện và công ty-với tư cách nhà thầu trên địa bàn.

Siết chặt quản lý thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất

(TCT online) - Tổng cục Thuế vừa có công văn số 3122/TCT-TTKT gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các giao dịch chuyển nhượng nhà và đất.

Xử lý hóa đơn khi thanh lý hợp đồng mua bán nhà

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5485/PC-VPCP ngày 21/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty CP bất động sản Thái Hà An về vướng mắc liên quan đến xử lý hóa đơn khi thanh lý hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai (gửi kèm bản

Thuế GTGT đối với gang thỏi xuất khẩu

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số DBVS/TCT-012019 ngày 24/04/2019 của Công ty TNHH Thép Dongbu Việt Nam về thuế GTGT đối với gang thỏi xuất khẩu (bản photo công văn kèm theo). Về vấn đề này, ngày 12/7/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2786/TCT-CS hướng dẫn như sau: