Hướng dẫn chính sách thuế TNDN

(TCT online) - Trả lời Công văn số 082020/CV-NIVC ngày 12/8/2020 của Công ty TNHH Công nghiệp Nishina Việt Nam về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, ngày 9/10/2020 Bộ Tài chính có Công văn 12452/BTC-TCT hướng dẫn như sau:
 

Hạch toán chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid

(TCT online) - Trả lời văn bản số AC-NATV/2020-10 ngày 28/9/2020 của Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid, ngày 9/10/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 89924/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại

(TCT online) - Trả lời Công văn số 280/TCKT/2020 ghi ngày 22/9/2020 của Công ty CP MediaMart Việt Nam nêu vướng mắc về chính sách thuế, ngày 6/10/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 88990/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Tăng mức phạt vi phạm hành chính về thủ tục thuế

(TCT online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn, trong đó, có điều chỉnh tăng mức xử phạt tiền đối với vi phạm về thủ tục hành chính thuế. Việc xử lý nghiêm những sai phạm được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế.

Xác định ngày nộp tiền vào ngân sách của cá nhân

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 78932/CT-TTHT ngày 26/8/2020 của Cục Thuế Hà Nội nêu vướng mắc về việc xác định ngày nộp tiền vào NSNN để hoàn thuế TNCN theo thời hạn 10 năm. Về vấn đề này, ngày 7/10/2020, Tổng cục Thuế có Công văn 4223/TCT-DNNCN hướng dẫn như sau:

Xử lý số tiền thuế nộp thừa

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1411/CT-KK ngày 9/9/2020 của Cục Thuế Gia Lai đề nghị hướng dẫn xử lý số tiền thuế nộp thừa của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai. Về việc này, ngày 5/10/2020 Tổng cục Thuế có Công văn  4182/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế TNCN đối với chi phí thuê nhà

(TCT online) - Trả lời Công văn số 01/SH/2020 ngày 6/8/2020 của Công ty TNHH Songhan Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNCN. Ngày 28/9/2020, Cục Thuế Hà Nội có Công văn 86536/CT-TTHT hướng dẫn như sau: