Hướng dẫn nộp thuế đối với hộ kinh doanh

 

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội vừa có hướng dẫn về thủ tục khai và nộp thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2020.
 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

(TCT online) - Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.

Từ 15/11 triển khai quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

(TCT online) - Ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC (TT66) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, ngày 30/10/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4409/TCT-KK kèm theo phụ lục về những nội dung mới của TT66. Trên cơ sở các văn bản này, Tạp chí Thuế hệ thống lại các nội dung sửa đổi bổ sung tại TT66 theo bảng so sánh dưới đây để giúp bạn đọc nắm bắt đầy đủ và thực hiện tốt các quy định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/11/2019.
 

Hà Nội đẩy mạnh hoạt động đấu thầu

(TCT online) - Ngày 4/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn “Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư và hoạt động đấu thầu qua mạng” cho các đại diện sở, ban, ngành, quận, huyện và công ty-với tư cách nhà thầu trên địa bàn.

Siết chặt quản lý thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà, đất

(TCT online) - Tổng cục Thuế vừa có công văn số 3122/TCT-TTKT gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các giao dịch chuyển nhượng nhà và đất.

Xử lý hóa đơn khi thanh lý hợp đồng mua bán nhà

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5485/PC-VPCP ngày 21/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty CP bất động sản Thái Hà An về vướng mắc liên quan đến xử lý hóa đơn khi thanh lý hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai (gửi kèm bản

Thuế GTGT đối với gang thỏi xuất khẩu

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số DBVS/TCT-012019 ngày 24/04/2019 của Công ty TNHH Thép Dongbu Việt Nam về thuế GTGT đối với gang thỏi xuất khẩu (bản photo công văn kèm theo). Về vấn đề này, ngày 12/7/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2786/TCT-CS hướng dẫn như sau: