Kê khai thuế đối với đơn vị sự nghiệp

(TCT online) - Trả lời Công văn số 1056/NCĐT-TH ngày 3/11/2020 của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm về hướng dẫn thủ tục thuế, ngày 23/11/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 101319/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:
 

Xác định thuế suất thuế GTGT

(TCT online) - Trả lời Công văn số 01-201120/SCRG/CV nhận ngày 24/11/2020 của Công ty TNHH Supply Chain Resources Group Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Công ty SCRGV”) về chính sách thuế GTGT, ngày 23/12/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 109319/CTHN-TTHT  hướng dẫn như sau:

Thay đổi bố cục thông tin trên hóa đơn

(TCT online) - Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 01/2020/CV đề ngày 17/11/2020 của Chi nhánh Allens tại Hà Nội hỏi về thay đổi bố cục thông tin trên hóa đơn. Về vấn đề này, ngày 26/11/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 102271/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:

Kê khai thuế đối với đơn vị sự nghiệp

(TCT online) - Trả lời Công văn số 1056/NCĐT-TH ngày 3/11/2020 của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm về hướng dẫn thủ tục thuế, ngày 23/11/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 101319/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài

(TCT online) - Trả lời Công văn số 2020.01 ngày 11/11/2020 của Công ty TNHH Bình Minh Ngân Hà hỏi về thực hiện chính sách thuế TNCN với người nước ngoài ảnh hưởng bởi Covid, ngày 4/12/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 104482/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn điền mã số thuế người mua trên hóa đơn

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội nhận được công văn hỏi không số đề ngày 11/11/2020 của Công ty TNHH Sugiko Việt Nam hỏi về định dạng điền mã số thuế của người mua trên hóa đơn. Ngày 26/11/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 102272/CTHN-TTHT hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế đối với lãi tiền gửi ngân hàng

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội nhận được Công văn số 92/2020/CV-VDTC ngày 22/10/2020 của Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với lãi tiền gửi. Về vấn đề này, ngày 23/11/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 101323/CTHN-TTHT  hướng dẫn như sau: