Cục Thuế Yên Bái triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế năm 2021

(TCT online) - Ngày 23/01/2021, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, đồng chí Nông Xuân Hùng – Bí thư Đảng bộ, Cục Trưởng Cục Thuế dự và chỉ đạo hội nghị.
 
 
Theo đánh giá của ngành Thuế, công tác thu ngân sách năm nay được thực hiện trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chính sách miễn giảm thuế và tiền thuê đất của Chính phủ, thời tiết mưa, nắng, hạn hán thất thường… đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên, ngành Thuế vẫn luôn nhận được quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái, sự phối hợp đồng bộ có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, đặc biệt là sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế và sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ công chức trong toàn ngành. Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tính đến hết ngày 31/12/2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh đạt 3.592,1 tỷ đồng, bằng 143% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 109% dự toán HĐND, UBND tỉnh giao và bằng 106% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 265,8 tỷ đồng, bằng 109% dự toán Bộ, bằng 93% dự toán HĐND tỉnh và bằng 93% so với cùng kỳ; Thu nội địa đạt 3.326,3 tỷ đồng, bằng 146% dự toán Bộ giao, bằng 110% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 107% so với cùng kỳ. Có nhiều nguồn thu đạt cao so với dự toán Bộ Tài chính như: Thu khác ngân sách đạt 164%; Thu liên doanh đạt 135%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 125%; Thu ngoài quốc doanh đạt 115%... Có 09/09 đơn vị huyện, thị xã, thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán tỉnh giao. Trong đó, đặc biệt trong năm 2020, có 03 đơn vị hoàn thành dự toán thu trước 01 tháng gồm: Huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái.
 
Đạt được kết quả nêu trên, trong năm qua toàn Ngành đã chủ động tập trung tuyên truyền kịp thời các chính sách thuế mới, các chính sách hỗ trợ NNT gặp khó khăn do dịch Covid-19 các kết quả và giải pháp thu NSNN… Đặc biệt đã tập trung tuyên truyền các chính sách về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; các chính sách của tỉnh Yên Bái về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sau dịch Covid-19 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của tỉnh với 631 lượt tin bài đăng tải trên các phương tiện truyền thông; cập nhật 522 lượt văn bản hướng dẫn trên Trang Thông tin điện tử Cục Thuế; thực hiện trên 7.000 lượt hỗ trợ về chính sách thuế cho người nộp thuế. Thực hiện cấp mới 15.334 mã số thuế, thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình khai, nộp thuế của NNT, tích cực đôn đốc việc kê khai đạt 99,8% trên tổng số tờ khai phải nộp, tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt 97,08%. 
 
Chủ động triển khai thanh tra, kiểm tra tại trụ cơ quan thuế và tại trụ sở NNT theo kế hoạch đề ra với 57 cuộc thanh tra , 224 cuộc kiểm tra tại trụ sở NNT, 3.858 hồ sơ được kiểm tra tại cơ quan thuế. số tiền thuế truy thu, truy hoàn, xử phạt, giảm lỗ và giảm khấu trừ hàng chục tỷ đồng. Tổ chức xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ chi tiết đối với từng NNT, từng khoản thu, sắc thuế, từng địa bàn, khu vực kinh tế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, rà soát phân loại tiền thuế nợ chính xác, đúng quy định. ban hành 15.516 lượt thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp, thực hiện công khai 1.471 lượt NNTnợ với tổng số tiền thuế 1.206 tỷ đồng, ban hành 174 Quyết định cưỡng chế với số tiền là 30,85 tỷ đồng. 
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế đã được quan tâm. Ngành Thuế đã chủ động và thường xuyên rà soát các thủ tục, các quy trình nghiệp vụ đảm bảo cho việc triển khai tại cơ sở đúng quy định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, giảm thiểu các phiền hà, ách tắc trong quản lý thuế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng chỉ số nộp thuế cho địa phương.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nông Xuân Hùng, Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã biểu dương những thành tích của các Chi cục Thuế, các phòng thuộc Văn phòng Cục Thuế đã đạt được trong năm 2020. Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế năm 2021, đồng chí Bí thư Đảng bộ nhất trí với 08 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ trọng tâm chính là ngành Thuế quyết tâm, nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2021 được Bộ Tài chính giao là 2.564 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 4.000 tỷ đồng. Đồng chí Bí thư Đảng bộ cũng nhất trí với 08 nhóm giải pháp với 35 đầu công việc cụ thể đã được thông qua tại báo cáo. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm và triển khai hiệu quả 08 nhóm giải pháp, đồng chí Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm cần thực hiện đó là:
 
Thứ nhất: Toàn ngành tập trung triển khai công tác quản lý thu thuế ngay từ những ngày đầu, quý đầu, tháng đầu của năm, phấn đấu hoán thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Cụ thể: quý 1 từ 20% dự toán tỉnh giao trở lên; quý 2 và sáu tháng từ 42-45% dự toán; quý 3 thực hiện trên 70% và quý 4 thực hiện số thu còn lại để đảm bảo đạt được dự toán tỉnh giao là 4.000 tỷ đồng;
 
Thứ hai: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ, về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021;
 
Thứ ba: Triển khai đầy đủ và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, của Tổng cục Thuế và của Tỉnh. Thực hiện nghiêm chỉnh các Quy trình nghiệp vụ quản lý thu ngân sách, các quy trình liên quan đến quản lý hóa đơn, hoán thuế, Kê khai Kế toán thuế, quản lý nợ, phí lệ phí, quản lý về đất đai và khoáng sản…
 
Thứ tư: Tập trung tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền những chính sách thuế mới, những chính sách thuế sửa đổi bổ sung trong năm 2020 và 2021, đặc biệt quan tâm tuyên truyền những điểm mới của Luật quản lý thuế số 38/QH14, những nội dung mới quy định tại Nghị định số 123,125,126 của Chính phủ và những văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Thứ năm: Tiếp tục thực hiện các biện pháp, chính sách, cơ chế của nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế liên quan đến chính sách thuế và chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nếu có. Thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ và tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.
 
Thứ sáu: Tăng cường kỷ luât, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đặc biệt không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức thuế có biểu hiện những nhiễu doanh nghiệp, người nộp thuế và người dân;
Thứ bẩy: Phát động phong trào thi đua gắn việc bình xét thi đua với phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ ngày đầu năm 2021.
 
Tại hội nghị đã triển khai công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2019. Theo đó, 09 tập thể được Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 06 Tập thể và 25 cá nhân được Bộ tài chính tặng Bằng khen; 16 tập thể và 75 cá nhân được Tổng cục Thuế tặng giấy khen; 05 đơn vị được thưởng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức phong trào thi đua quý 4/2020.
 
Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Yên Bái lần thứ XIX và là năm cuối thời điểm ổn định ngân sách nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của giai đoạn 2021-2025. Với những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, toàn ngành Thuế tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 góp phần vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giữ vững an ninh – quốc phòng của tỉnh Yên Bái./.
                                                                             Đào Đức Thủy
                                                                   

Gửi bình luận


Mã bảo mật