Ngành thuế Phú Thọ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

(TCT online) - Ngành thuế Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các chính sách miễn, giảm, gia hạn về thuế, lệ phí của Chính phủ để hỗ trợ NNT… Tuy nhiên, nhờ triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý, kết thúc năm 2020, tổng thu nội địa tính cân đối đạt 8.288,8 tỷ đồng, bằng 141,1% dự toán pháp lệnh, bằng 107% dự toán phấn đấu và bằng 102,9% so cùng kỳ năm trước. 
 
Với kết quả đạt được, Cục Thuế Phú Thọ đang nỗ lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021. Theo đó, dựa trên cơ sở dự toán được Bộ Tài chính giao, Cục Thuế tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu thu sát thực tế theo từng địa bàn, sắc thuế; triển khai đồng bộ các biện pháp chỉ đạo đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2021 với mức cao nhất. 
 
Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra; thực hiện quyết liệt công tác chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế. Công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế được thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế cụ thể, hiệu quả, thu nộp kịp thời tiền nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh và tăng thu NSNN. Ngành thuế tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt việc xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN.
 
Bên cạnh đó, Cục Thuế tiếp tục đẩy mảnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tuyên truyền kịp thời về nội dung các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là Luật Quản lý thuế và các nghị định hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt công tác hỗ trợ NNT thông qua hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế; tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Ngoài ra, còn chức thực hiện mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết với cải cách hành chính, khai, nộp, hoàn thuế điện tử và các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh.
 
Để tạo đà cho các giai đoạn tiếp theo, ngay từ đầu năm Cục Thuế đã quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; tiếp tục triển khai mở rộng nộp khai thuế thuế, hoàn thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT kê khai và nộp thuế.
 
Đặc biệt, cơ quan thuế các cấp tăng cường kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng mục tiêu và yêu cầu nhiệm vụ của ngành; tiếp tục quán triệt triệt để đến cán bộ công chức về kỷ cương, kỷ luật nội bộ ngành, nâng cao trách nhiệm của công chức thuế trong thực thi công vụ./. 
Văn Học
 
                                                
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật