Nỗ lực đảm bảo tiến độ triển khai dự án hiện đại hóa hệ thống thuế (RARS)

(TCT online) - Chiều nay, 8/1, tại Hà Nội, Ban QLDA Hỗ trợ Hiện đại hóa hệ thống thuế (RARS) thuộc Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020 và bàn các giải pháp triển khai kế hoạch năm 2021 với sự chủ trì, chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, Phó Giám đốc thường trực BQL dự án RARS Nguyễn Minh Ngọc cho biết, trong năm 2020, BQL đã triển khai dự án với các cấu phần chính liên quan đến phát triển thể chế gồm nghiên cứu sửa đổi chính sách thuế đánh giá chi tiêu và cơ cấu nguồn thu; cấu phần liên quan đến phát triển nghiệp vụ quản lý thuế thông qua công tác tư vấn năng lực phân tích và quản lý rủi ro của hệ thống thuế; cấu phần tăng cường năng lực quản lý và triển khai dự án cũng như các công việc khác của Tổng cục Thuế.

Theo đó, BQL dự án đã hoàn thành thủ tục đấu thầu và trình phê duyệt kết quả lựa chọn tư vấn đối với vị trí chuyên gia tư vấn quốc tế; tư vấn xây dựng và phát triển mô hình tổ chức DN lớn; tư vấn mô hình tổng thể quản lý thuế và tái thiết quy trình nghiệp vụ; kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT ngành thuế; tư vấn kế toán thuế...Đồng thời, triển khai tổ chức một số hội thảo đào tạo, tập huấn, dù chậm hơn so với dự kiến ban đầu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và đảm bảo kết quả đầu ra trong dự kiến kế hoạch 2020.

Theo đánh giá chung, các hoạt động đề ra trong kế hoạch năm 2020 của dự án đều đã được triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành được các kết quả đầu ra theo kế hoạch năm. Riêng đối với các hoạt động đấu thầu, các gói thầu thực hiện trong năm 2020 đều được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Về tiến độ giải ngân, tính từ đầu dự án (tháng 8/2019) đến thời điểm báo cáo lũy kế giải ngân dự án là trên 7,7 tỷ đồng.

Theo đánh giá, do thời gian tổ chức đấu thầu của một số gói thầu được điều chỉnh nên việc ký kết hợp đồng và thực hiện một số gói thầu được điều chỉnh và chuyển sang kế hoạch năm 2021, bao gồm: gói thầu tư vấn mô hình tổng thể quản lý thuế và tái thiết quy trình nghiệp vụ; kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT ngành thuế...Cùng với đó, do điều kiện địa lý và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đã ảnh hưởng việc đảm bảo ký kết hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn theo quy định của Việt Nam. Vì vậy, BQL đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) hướng dẫn thêm về thủ tục ký kết hợp đồng với chuyên gia tư vấn để đảm bảo tiến độ các cấu phần dự án theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, kiến nghị WB tiếp tục hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện các gói thầu liên quan đến tư vấn mô hình tổng thể quản lý thuế và tái thiết quy trình nghiệp vụ; tư vấn kế toán thuế thuộc cấu phần 2 - Phát triển nghiệp vụ quản lý thuế; xem xét nguồn kinh phí để triển khai thực hiện kết quả tư vấn hệ thống ứng dụng quản lý thuế tích hợp trong giai đoạn tới...

Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến đóng góp của các Cục, Vụ liên quan đến quá trình triển khai dự án, nhất là các vấn đề về cơ chế phối hợp, tiến độ giải ngân, chất lượng hiệu quả từng phần công việc; đặc biệt là công tác phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật...,Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đánh giá cao nỗ lực của BQL dự án RARS trong công tác triển khai dự án. Theo đó, dự án RARS đã triển khai được các nội dung cấu phần theo yêu cầu thông qua việc tuyển chọn tư vấn; trang bị cơ sở vật chất; tập huấn đào tạo cán bộ tham gia vào các phần để xây dựng được mối liên kết, phối hợp chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cũng lưu ý, trong năm 2021 và thời gian tới, các cấu phần về chính sách cần có sự quan tâm hơn về tiến độ, chất lượng đầu ra, nhất là việc xây dựng chính sách liên quan đến ưu đãi thuế, cơ cấu nguồn thu với tầm nhìn, tư duy cần thay đổi hơn.

Tin, ảnh: Tiến Dũng.

Tin mới

Các tin khác