Cục Thuế Đăk Nông cùng người nộp thuế vượt qua khó khăn

(TCT online) - Dù trải qua những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, song đến cuối năm 2020, bằng sự nỗ lực và sáng tạo của mình, Cục Thuế Đăk Nông đã cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống đại dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống đại dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân theo của Đảng, Nhà nước, công tác thu NSNN ở Đăk Nông đã thu được những kết quả quan trọng. Trong đó, phải kể đến là việc triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ DN và người dân, đảm bảo an sinh xã hội. 
Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế cũng đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút nguồn vốn đầu tư mới, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao sức khỏe DN và tạo nguồn thu bền vững cho NSNN trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được Cục Thuế xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị, khi tổng thu NSNN năm 2020 đạt 1.935.000 triệu đồng, bằng 100% dự toán. 
Lý giải rõ hơn về điều này, đại diện Cục Thuế Đăk Nông cho biết, thông qua công tác tuyên truyền, đã nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế nói riêng và của cộng đồng xã hội nói chung, giảm bớt các sai phạm không cố ý của người nộp thuế, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh lành mạnh của các DN trong nền kinh tế thị trường. Nói cách khác, công tác tuyên truyền hỗ trợ là cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, xác định rõ trách nhiệm, vai trò của công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế đến các tổ chức, cá nhân người nộp thuế. 
Trong năm 2020, Cục Thuế đã tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông để đổi mới phương thức tuyên truyền, chuyển tải các chủ trương, chính sách pháp luật thuế và những thông tin liên quan về công tác thuế đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân người nộp thuế, nhờ đó công tác tuyên truyền, hỗ trợ đã được đa dạng hoá dưới nhiều hình thức. Chủ đề tuyên truyền về thuế đã được rất nhiều các cơ quan thông tin đại chúng địa phương, các tạp chí, bản tin ưu tiên dành chuyên trang, chuyên mục đăng tải thường xuyên, do vậy đã thu hút được sự quan tâm chú ý của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội.
Năm 2020, Cục Thuế đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng được 07 chuyên mục “Thuế và cuộc sống”, 1 phóng sự đặc biệt phản ánh về công tác thi đua nước rút hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2020, phát trên sóng truyền hình và trên sóng phát thanh với thời lượng trên 200 phút, 63 bản tin phát trên sóng phát thanh của đài địa phương với thời lượng trên 600 phút; phối hợp với Báo Đăk Nông thực hiện 8 Chuyên trang “Thuế Nhà nước”..., qua tổng kết đã có 17 tin bài được đăng trên Báo Đăk Nông; phối hợp với trang Tạp chí Thuế Nhà nước của Tổng cục Thuế; Tạp chí Thông tin và Phát triển để đăng tải trên 60 tin, bài tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế, phản ánh về các hoạt động của ngành thuế Đăk Nông trên trang thông tin điện tử Cục Thuế, Tạp chí thuế Nhà nước và trang thông tin cơ sở của Ban Tuyên giáo, Sở Tư pháp, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh,...
Ngoài ra, đã thực hiện hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan Thuế và hỗ trợ qua điện thoại cho hơn 600 lượt tổ chức, cá nhân người nộp thuế. Trả lời hướng dẫn bằng văn bản cho 96 trường hợp tổ chức, cá nhân có vướng mắc về chính sách pháp luật thuế, các vướng mắc của người nộp thuế đều được trả lời đúng hạn và đảm bảo theo quy định. Cục Thuế đã mở các lớp tập huấn chính sách, pháp luật thuế mới với 16 hội nghị tập huấn và đối thoại với người nộp thuế, đã thu hút được hơn trên 3.000 lượt các tổ chức, cá nhân người nộp thuế tham gia, tại các buổi đối thoại đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có nhiều câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Tất cả các kiến nghị, vướng mắc đã được cơ quan thuế trả lời tại hội nghị một cách thoả đáng.
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, với những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế thế giới có thể còn tiếp tục kéo dài làm ảnh hưởng tới công tác thu NSNN năm 2021, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông tiếp tục xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để “đồng hành” cùng người nộp thuế tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng thu NSNN trong năm ngân sách mới - 2021.
Bài, ảnh: MĐ

Gửi bình luận


Mã bảo mật