RARS đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho cán bộ quản lý dự án

(TCT online) - Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế (gọi tắt là RARS) là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới tài trợ (quản lý ủy thác vốn viện trợ không hoàn lại nguồn PHRD của Chính phủ Nhật Bản) cho Chính phủ Việt Nam, nhằm hỗ trợ các hoạt động xây dựng thể chế chính sách thuế minh bạch, hoàn thiện; nâng cao năng lực quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế. Mục tiêu phát triển của dự án là tư vấn xây dựng các dự thảo về chính sách thuế và các văn bản pháp luật, nhằm tăng cường huy động nguồn thu trong nước và cải cách hệ thống thuế, cũng như tăng cường hiệu suất quản lý thuế dựa trên rủi ro. Dự án cũng hướng đến tính hiệu quả, công bằng và minh bạch phù hợp với thông lệ quốc tế trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế ngày càng sâu rộng. 
 
 
Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu và các cấu phần của dự án, các cán bộ dự án cần được trang bị các kỹ năng và kiến thức về quản lý và thực hiện dự án. Theo đó, việc triển khai đào tạo cho cán bộ dự án là vô cùng cần thiết, giúp trang bị những kiến thức, kỹ năng và phương pháp nền tảng về quản lý. Nhiệm vụ này được RARS giao cho Công ty TNHH tư vấn quản lý MCG - một trong những DN tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam. MCG có đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm chuyên môn và hiểu biết sâu rộng về các đối tác địa phương, cung cấp các giải pháp đào tạo và tư vấn thông qua quy trình thực hiện và tiếp cận cụ thể để đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Trong 18 năm qua, MCG luôn nỗ lực sử dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn của mình để đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng và đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Trong khuôn khổ hợp đồng đào tạo được ký kết, MCG đã phối hợp với RARS tổ chức lớp đào tạo kỹ năng quản lý dự án chuyên sâu với sự tham gia của 27 học viên, trong đó có 24 học viên là cán bộ dự án đến từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và 3 học viên là lãnh đạo, cán bộ đến từ Cục Thuế Quảng Ninh. Khóa học được thiết kế với 4 học phần chính, hướng tới mục tiêu trang bị cho các cán bộ dự án những kiến thức, kỹ năng và phương pháp chuyên sâu về truyền thông dự án, quản lý rủi ro và xử lý các tình huống phát sinh, quản lý tiến độ, quản lý hợp đồng, tổ chức và điều phối cuộc họp hiệu quả.
 
 
Theo chương trình, MCG cung cấp cho các học viên kỹ năng truyền thông chuyên sâu, được thiết kế với 5 nội dung chính bao gồm: kế hoạch truyền thông tổng quan; đề xuất các hoạt động truyền thông; xác định thời gian cho hoạt động truyền thông; ngân sách truyền thông dự kiến. Thông qua đó, các học viên được hướng dẫn các kỹ năng để lập kế hoạch truyền thông, hình thành các kỹ năng tuyên truyền và sử dụng kênh mạng xã hội để truyền thông dự án; sử dụng tư liệu truyền thông (video, ảnh), cách lập thời gian ngân sách tổ chức. Tiếp đến, MCG cung cấp kỹ năng quản lý rủi ro và phương pháp xử lý các tình huống phát sinh bao gồm: tổng quan về quản lý rủi ro dự án và những rủi ro thường gặp trong dự án; kỹ năng xây dựng hợp đồng và quản lý hợp đồng; xử lý các tình huống phát sinh trong xây dựng và quản lý hợp đồng. Đây đều là những kiến thức thiết thực mà mỗi học viên khi tham gia dự án cần phải nắm vững để hạn chế những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện. Nội dung tiếp theo mà MCG truyền tải đến các học viên là kỹ năng sử dụng công cụ quản lý tiến độ và quản lý hợp đồng. Đây là các kiến thức về nguyên tắc tổ chức dữ liệu trên công cụ để theo dõi hợp đồng và tiến độ trên Excel; tổ chức đưa thông tin hợp đồng đang theo dõi lên công cụ; cách đưa ra các cảnh báo giúp người quản lý/theo dõi đưa ra quyết định kịp thời. Nội dung cuối cùng mà MCG, cung cấp cho các cán bộ RARS là kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp gồm các yếu tố cần có của một cuộc họp thành công; kỹ năng tổ chức cuộc họp và kỹ năng chủ trì cuộc họp. Với cách tổ chức sáng tạo, các học viên đã hào hứng tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thuyết trình. Đồng thời hình thành các kiến thức về công thức của một cuộc họp thành công, cách thức xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc họp, mô hình thuyết phục người tham gia, cách sử dụng giọng nói và ngôn ngữ cơ thể...
 
 
Theo bà Nguyễn Hà Thanh, Giám đốc khối tư vấn DN của MCG, để đạt được hiệu quả chuyên sâu cho các thành viên dự án, trước khi tiến hành xây dựng tài liệu đào tạo, đội ngũ giảng viên của MCG đã tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu chung và các tài liệu chuyên môn về nội dung đào tạo. MCG cũng đã phối hợp với RARS tổ chức các buổi họp, trao đổi giữa giảng viên và lãnh đạo, cán bộ dự án phụ trách nghiệp vụ liên quan đến nội dung đào tạo. Việc nghiên cứu và đánh giá nhu cầu đào tạo giúp MCG có được hiểu biết toàn diện về mục tiêu và bối cảnh của dự án, những kỳ vọng, yêu cầu đối với chương trình đào tạo, cũng như hiểu được công việc cụ thể của đối tượng tham gia đào tạo. Điều này giúp MCG thiết kế nội dung và hoạt động đào tạo bám sát nhu cầu của học viên. Để có cái nhìn khách quan và đa chiều về khóa học, cũng như chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế cần khắc phục, MCG đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau thông qua khảo sát ý kiến học viên về nội dung chương trình đào tạo. Kết quả cho thấy, ở nội dung “Kỹ năng truyền thông chuyên sâu”, 81% học viên đồng tình rằng, nội dung đào tạo đáp ứng mục tiêu khóa học, bài tập thực hành và ví dụ minh họa giúp học viên hiểu rõ các kiến thức cần tiếp nhận hơn. Với nội dung “Kỹ năng quản lý rủi ro và phương pháp xử lý các tình huống phát sinh”, 100% học viên tham gia đánh giá, chương trình kỹ năng giải quyết vấn đề trong dự án ở mức cao nhất (điểm 5). Nội dung “Kỹ năng sử dụng công cụ quản lý tiến độ và quản lý hợp đồng” hơn 74% học viên đánh giá điểm tối đa (điểm 5) cho tất cả các tiêu chí. Đặc biệt, nội dung đào tạo đáp ứng mục tiêu khóa học được đánh giá cao với 89% học viên cho điểm tối đa, đạt điểm trung bình là 4,9 điểm. Riêng nội dung “Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp” 93% học viên cho rằng nội dung đào tạo đáp ứng mục tiêu khóa học đề ra. Bên cạnh ý kiến đóng góp của học viên, MCG cũng đã tự đánh giá và rút kinh nghiệm về chương trình đào tạo để đáp ứng mục tiêu mà Tổng cục Thuế và RARS đề ra cho khóa học. Đồng thời tích cực trao đổi với RARS trong quá trình xây dựng tài liệu và cũng như phương giảng dạy để nâng cao hiệu quả đào tạo trong các chương trình tiếp theo. 
HB
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật